Stamboom Willems - Van den Heuvel » Lambert Frans Roovers (± 1663-1724)

Persoonlijke gegevens Lambert Frans Roovers 

Bronnen 1, 2, 3, 4, 5

Verwantschap Lambert Frans Roovers


Voorouders (en nakomelingen) van Lambert Frans Roovers


Gezin van Lambert Frans Roovers

Hij is getrouwd met Maria Jan Willems Habraake.

Zij zijn getrouwd op 25 januari 1688 te Sint-Oedenrode.Bron 1


Kind(eren):

 1. Johanna Lambertus Rovers  1703-???? 

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Lambert Frans Roovers?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm
  Inventaris 162 jaar 1690 folio 503 Scheijdinge ende deijlinge tusschen Gerit Janssen Haubraecken verweckt bij Jan ende bij wijlen Mariken Jan Thomas van de Mosselaer sijne geweesene huijsvrouwe. Lambert Frans Rovers man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe. Thomas Jan Thomas van de Mosselaer. Jan Jan Willem Luijcas als momboir van Willem onmondige soone des voorschreven Jan Haubraecken ende Mariken voornoemt alle kijnderen ende erffgenaemen van wijlen des voorschreven Jan Willems Haubraecken ende Mariken dochtere Jan Thomas van de Mosselaer. O.a. aen Lambert Rovers man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, een huijs, hoff met het teullant daer bij gelegen, ter plaetse het Loo eijnde onder de prochie van Liemde tusschen erffve Thijs Adriaens van Hal aende eenen sijde ende met den andere sijde aen erffve Handrick Jans van den Bichgelaer, streckende van erffve Marten Janssen van Hal tot opde gemeijne straedt.
 2. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm
  Inventaris 163 jaar 1692 folio 239 Jan, Hendrick ende Lambert gebroederen. Mathijs Dirckx Versantvoort man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe. Adriaen Janssen Vorstenbosch, alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Frans Handrick Rovers verweckt bij den selven ende bij wijlen Barbara Jan Schutiens sijne huijsvrouwe, die welcke verclaerde met malcanderen aengeagen te hebben een erffscheijdinge ende deijlinge van henne voorschreven auders, aengecomen ende op haer verstorven soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Hendrik Frans (Rovers) o.a. een huijs, hoff, torftschop, backhuijs met het teullant daer bij gelegen, soo groot ende cleijn als het selve gelegen is binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse Houtum onder Ollandt, aen beijde sijde de gemeijne straet, streckende met den eenen eijnde aen erffve den heilige geest van Rode c.s. tot op erffve Thijs Versantvoort mede condivident. Aen Adriaen Janssen Vorstenbosch o.a. het huijs op Cremsel met hoff en lant daer bij behoorende, gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode tusschen erffve met de eene sijde ende eene eijnde de gasthuijs hoef tot Rode ende net den andere sijde de gemeijne straet ende met den andere eijnde op erffve Pauwels Jan Thonis.
 3. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201721%20-%201726.htm
  Inventaris 174 jaar 1725 folio 300 Soo heeft Marie Janse Habraken weduwe wijlen Lambert Frans Rovers in geregte verpagting uijgegeven aan Aart Gerits Vervoort een huijs, hoff, teul, hoij ende weijlanden in sulken groote ende manieren als Willem Vervoort dat van de verpagter in gebruijk is hebbende, gestaan ende gelegen alhier op Kremsel.
 4. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201709%20-%201714.htm
  Inventaris 171 jaar 1712 folio 8 Schepenen van Sint Oedenrode verclaeren ter versoecke van Lambert Frans Rovers dat hij geboortigh ende woonachtigh binnen de vrijheijt voorschreven sijnde van goede ende eerlijcke ouders, ende dat hij Lambert sigh selve altijt eerlijck ende wel gecompeteert heeft. Versoecken der halve aen alle heere officieren ende justicieren van den landen waer hij mochte passeeren ofte verkeeren, aen de selve behulpsaem hant gereijckt te worden.
 5. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201703%20-%201709.htm
  Inventaris 168 jaar 1706 folio 127 Willem ende Barbara gebroeder en suster, volmachtigd gemaeckt tot het hier naer volgende, bij Harmen Jan ende Maria Haubraecken alle kijnderen van wijlen Aert Haubraecken ende Barbara Meulengraeff, Cathalijn Haubraecken ende Jan Henskens weduwnaer van wijlen Henderijn Haubraecken als vader ende momboir Jenneken ende Maria gesusters, gecomen tot haere competenten auderdom, Lambert Frans Rovers man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Willem Janssen Haubraecken soo voor sijn selve als mede momboir met Joost Haubraecken van de onmondige kijnderen van wijlen Gerit Janssen Haubraecken verwekt bij Cathalijn Brock, alle kijnderen ende kijns kijnderen Willem Handrick Aerts Haubraecken ende Margriet Handricx van Cleijnenbreugel. Die welcke verclaerde met den anderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende afflijficht van de voorschreven Willem Haubraecken ende Margriet voornoemt. O.a. aen Jenneke ene Maria meerderjarige kijnderen Jan Henskens, een huijs, schuer, hof, hoij, teul, weij ende hoijlant sso groot ende cleijn als de delve gestaen ende gelegen is ter plaetse omtrent de Nensselse brugge, soo ende gelijck als Jan Henskens vader van de voorschreven Jenneke ende Maria vuijtgenomen de Cattestart ende den breeder beempt die de kijnderen van Aert Haubraecken houden tot haer behoeven.
 6. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201728%20-%201730.htm
  Inventaris 175 jaar 1726 folio 125 Schepen van Sint Oedenrode doen cond ter instantie van de weduwe Lambert Frans Rovers, dat sij gesien hebben volgens 't register der notities des genegotieerde penningen tot laste vant corpus der vrijheijt voornoemt ende haare gehugte dat Ariaan Vorstenbosch tot laste vanden hertgang Olland ende Houtum resort der vrijheijt Sint Oedenrode was competeerende een hondert gulde capitaal, waar van geen brieven waaren te vinden etc.
 7. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201730%20-%201734.htm
  Inventaris 178 jaar 1734 folio 478 Gijsbert van Boxtel. Cornelis Habraeke als momboir over de onmundge kinderen Maria Roovers in egte verwekt bij wijle Willem Habraake. Jenneke weduwe Lambert der Kinderen. Teunis Fransse der Kinderen en Tijs Jansse als momboire over de onmundige kinderen Frans van de Laak. Jan Cluijtmans als momboir over de onmundige kinderen Denis van Liemt. Peeter van Dinter en Tijs Jansse als hem fort en sterk maekende voor haer mede erffgenamen van wijle Lambert van Dinter. Aart van de Meeracker als hem fort en sterk makende voor Peeter Tomas van de Mosselaer. Jan van de Laak als momboir over de onmundige kinderen Gerit van de Laak. Goort van Boxtel als in huwelijk hebbende Willemke weduwe Geerit van de Laak. Tonie Teunisse als hem fort en sterk maekende voor Jenneke Dielisse. Maria de weduwe Tomas Jan Wouters. Marie weduwe Lambert Frans Roovers. Geertruij Tomas in qualiteit als momboir over de onmundige kinderen Cornelis Jan Luijcasse ende hem fort en sterk maekende voor sijn mede erffgename van Jan Luijcasse die welke verclaere af te sien van soodanig arrest als beslag, als bij haar comparante is gedaen op soodanige somme van twee duijsent gulden, als onder de heer stadhouder Gualtheri ter saeke van cooppennninge van de secretarije deser vrijheijt bij vrijwillig consent van Juffrouw weduwe de heer Samuel Fourmij, waere blijven berusten, tot verhael van agterstaelige penningen etc.

Tijdbalk Lambert Frans Roovers

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Roovers

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Roovers.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Roovers.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Roovers (onder)zoekt.

Historische gebeurtenissen


 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1688: Bron: Wikipedia
  • 4 augustus » Keizer Leopold I verheft de graven George August Samuel van Nassau-Idstein en Walraad van Nassau-Usingen tot Rijksvorst.
  • 5 november » Stadhouder Willem III landt in het Engelse Brixham, waarmee de 'Glorious Revolution' begint en Willem koning van Engeland wordt.
  • 26 november » Lodewijk XIV verklaart de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de oorlog.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Sjoerd Willems, "Stamboom Willems - Van den Heuvel", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I11931.php : benaderd 22 september 2023), "Lambert Frans Roovers (± 1663-1724)".