genealogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Afbeeldingengalerij

Afbeeldingen 1 - 10 van 100:

Afbeelding bij Cornelis Taeckes Coningh
1600 Landmeter

Cornelis Taeckes Coningh
Afbeelding bij Johannes Dircks
1628 - Diaken in Stiens - zie regel 7 en 8

Johannes Dircks
Afbeelding bij Wypkje Mackes Lieuma
1643 - Doopinschrijving (1e regel)

Wypkje Mackes Lieuma
Afbeelding bij Symen Arjens
Akte van 17 mei 1647

Symen Arjens
Afbeelding bij Cornelis Egberts
1649 - Kaart van Dokkum

Cornelis Egberts "Saphias" Gayckema
Afbeelding bij Roel Sioerts
1656- Huwelijksinschrijving

Roel Sioerts
Afbeelding bij Jan Johannes
1658 - Belijdenis

Jan Johannes
Afbeelding bij Arrien Symens
Huwelijksinschrijving in Suawoude

Arrien Symens
Afbeelding bij Atzonius Claases Nicolaides
1665 - Inschrijving doop van zoon Claes door Atzo

Atzonius Claases Nicolaides
Afbeelding bij Ysbrandt Lammerts
1670 - Kaart Het Bildt

Ysbrandt Lammerts