genealogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Afbeeldingengalerij

Afbeeldingen 1 - 10 van 114:

Afbeelding bij Ghield Aelgera
25 november 1491 - Pax Groningana

Ghield Aelgera
Afbeelding bij Syurt Sytses
Huwelijksinschrijving 1595

Syurt Sytses
Afbeelding bij Cornelis Taeckes Coningh
1600 Landmeter

Cornelis Taeckes Coningh
Afbeelding bij Johannes Dircks
1628 - Diaken in Stiens - zie regel 7 en 8

Johannes Dircks
Afbeelding bij Harryt Alberts
1640-Stemkohieren - gebruiker en eigenaar - plaats van de zathe

Harryt Alberts
Afbeelding bij Harryt Alberts
1640-Stemkohier - gebruiker

Harryt Alberts
Afbeelding bij Wypkje Mackes Lieuma
1643 - Doopinschrijving (1e regel)

Wypkje Mackes Lieuma
Afbeelding bij Symen Arjens
Akte van 17 mei 1647

Symen Arjens
Afbeelding bij Cornelis Egberts
1649 - Kaart van Dokkum

Cornelis Egberts "saphias" Gayckema
Afbeelding bij Roel Sioerts
1656- Huwelijksinschrijving

Roel Sioerts