genealogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Oedts Binnes (????-1700)

Persoonlijke gegevens Oedts Binnes 


Voorouders (en nakomelingen) van Oedts Binnes

Benne Oedtses
± 1625-< 1692
Jets Insedr
????-< 1655

Oedts Binnes
????-1700

(1) 1656

Vrouck Johannes
1624-< 1674

Jetske Oedts
1658-????
Inse Oedts
1663-????
(2) 1674

Lods Oenes
????-< 1697

(3) 1697

Tied Pybes
????-1707


Gezin van Oedts Binnes

(1) Hij is getrouwd met Vrouck Johannes.

Zij zijn getrouwd op 17 januari 1656 te Stiens, Ljouwert, Friesland, Nederland.

Aktedatum: 17-01-1656
Plaats: Stiens
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Oedts Binnes wonende te Hardegarijp
Bruid: Vrouck Johannes wonende te Stiens

Kind(eren):

 1. Jetske Oedts  1658-????
 2. Neeltje Oedses  1660-???? 
 3. Inse Oedts  1663-????


(2) Hij is getrouwd met Lods Oenes.

Zij zijn getrouwd op 6 december 1674 te Hurdegaryp, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland.

Aktedatum: 06-12-1674
Plaats: Rijperkerk
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Oeds Binnes wonende te Hardegarijp
Bruid: Lods Oenes wonende te Veenwouden

(3) Hij is getrouwd met Tied Pybes.

Zij zijn getrouwd op 8 augustus 1697 te Hurdegaryp, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland.

Aktedatum: 08-08-1697
Plaats: Hardegarijp
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Oedts Binnes wonende te Hardegarijp
Bruid: Tied Pybes wonende te Suawoude

Notities over Oedts Binnes

HYPOTHEEKBOEK

Hypotheekboek 283
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 10-02-1672

Huurcontract; Gerrard Fortuyn en Jancke van Dalen, verhuurders; Oeds Binnes en Frouck Joannis, el. te Stiens, huurders van een huizinge, schuur, hovinge, bomen en plantagie, met de zate en landen daaronder behorende, gelegen op Hardegarijp, tegenwoordig bewoond door Roordt Sioerds, met nog zekere kleine zate, ten westen daaraan gelegen; voor de tijd van drie jaren, ingaande St. Pieter en mei 1672, waarna de huurders het contract evt. met drie jaar zullen mogen verlengen; de huurders zullen de floreen en alle andere lasten hoeden; huur ƒ 100 per jaar
---

Hypotheekboek 119
Aktedatum: 23-12-1676
Koopcontract; Antie Sipkes, weduwe van Jacob Andrys; Antie Jacobs, huisvrouw van Tierck Riemers, wonende op Oldegalileën (onder Leeuwarden); Tyetske Jacobs, huisvrouw van Pyter Sioerts te Ferwerd; Auck Jacobs, jongedochter te Suawoude, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Andrys, gewoond hebbende en overleden te Hardegarijp, verkopers; Jan Baniers Offringa, fiscaal, en Grietie Bartels, el. te Bergum, kopers van 2/3 van een veenplaats ("vheen zathe landts"), gelegen onder Bergum, minus1/60 (of (1/61), Teye Rinnerts vrouw te Suameer c.s. toebehorende; doende te huur ƒ 12 per jaar; de resterende 1/3 part behoort jr. Gabe van Meynsma te Beers, de huizinge echter behoort voor 't geheel aan voorn. 2/3 parten, door Antie Sipkes c.s. nuverkocht; de huizinge is bezwaard met hetgeen Jay moeye daaraan heeft gerepareerd, zonder verdere lasten en schaden, invoegen "over de vaert ten Noorden" door Jan Popes c.s. wordt gebruikt, hebbende dat gedeelte zekere lijkweg ten noorden, Jan Sapes ten oosten, F. Arnoldini c.s. ten westen; over de vaart ten zuiden wordt gebruikt door Oedts Bennes en heeft secretaris Recalff ten oosten, Marten Harts ten westen, de hereweg of Zomerweg ten zuiden, bezwaard met 10 jaren jaartallen (huur) aan dekopers à ƒ 6 per jaar, en daarboven ƒ 7 aan jr. Meynsma, "en dat tot vijff jaren incluys". De kopers mogen genoemde 10 jaren de leyen aan de Zomerweg toemaken. Aldus verkocht voor ƒ 300 met een gouden ducaton propijn voor de weduwe, de dochters elkeen zilveren dito
---
Opmerking: Oedts wordt vermeld in verband met recht op overpad.
---

Hypotheekboek 277v
Aktedatum: 02-05-1677
Huurcontract; Marten Joannis en Saeck Tierdsdr, el. op Bergumerveen onder Hardegarijp, verhuurders; Oeds Binnes en Ludske Oenes, el., huurders, voor 7 jaar, ingaande St. Pieter en mei 1677, van een huizinge en schuur, hovinge, bomen en plantagie, alsmede de landen en gronden, staande en gelegen aan Bergumerveen, zoals tegenwoordig door Tierd Beerns cum uxore wordt bewoond en gebruikt, vrij van floreen; huur ƒ 20 per jaar, renteloos verschot ƒ 50. Indien één van de el. huurders komt te overlijden mag het contract worden ontbonden
---
Opmerking: We zien dat de tweede echtgenote van Oedts wordt vermeld
---
----------

STEMCOHIEREN VAN OOSTERGO
Aktedatum: 1698
Plaats: Tietjerksteradeel

Locatie: Suawoude
Stemnr.: 13
Aantal stemmen: 1

Eigenaar: Oud-grietman Hector Glinstra
Gebruiker: Meinert Sjoerts
Gebruiker: Oeds Binnes
---

Aktedatum: 1698
Plaats: Tietjerksteradeel

Locatie: Suawoude
Stemnr.: 12
Aantal stemmen: 1

Eigenaar: Oud-grietman Hector Glinstra
Gebruiker: Oeds Binnes
Gebruiker: Meinert Sjoerts
---
----------

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Oedts Binnes?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Binnes

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Binnes.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Binnes.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Binnes (onder)zoekt.

Historische context


 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1697: Bron: Wikipedia
  • 13 maart » Tayasal, het laatste vorstendom van de Itzá - Maya, wordt door de Spanjaarden veroverd.
  • 11 september » Slag bij Senta: Eugenius van Savoye verslaat de Ottomaanse Turken bij Senta.
  • 20 september » De Vrede van Rijswijk wordt getekend.
  • 2 december » St Paul's Cathedral (Londen) geopend.

    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I122.php : benaderd 29 september 2021), "Oedts Binnes (????-1700)".