genealogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Atzonius Claases Nicolaides (± 1640-1701)

Persoonlijke gegevens Atzonius Claases Nicolaides 


Afbeelding(en) Atzonius Claases Nicolaides


Voorouders (en nakomelingen) van Atzonius Claases Nicolaides


Gezin van Atzonius Claases Nicolaides

(1) Hij is getrouwd met Gelske Thijses Holwerda.

Zij zijn getrouwd op 4 mei 1662 te Jellum, Ljouwert, Friesland, Nederland.

Aktedatum: 04-05-1662
Plaats: Jellum
Soort akte: bevestiging huwelijk
met attestatie naar elders

Bruidegom: Atsonis Nicolay wonende te Franeker
Bruid: Gerlske Tysses wonende te Leeuwarden

Kind(eren):

 1. Maeyke Atsoos Nicolaey  1663-< 1683
 2. Willem Atsoos Nicolaes  1664-????
 3. Claes Atzos Nicolay  1665-< 1666
 4. Claas Atzos Nycolay  1666-????
 5. Hendrikjen Atzodr Nicolai  1670-????
 6. Tiete Atzos Nicolai  1671-????


(2) Hij is getrouwd met Tettje Gooytzens.

Zij zijn getrouwd in het jaar 1677 te Droegeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland.


Kind(eren):

 1. Gooitzen Atzonis Nicolai  ± 1678-< 1717 
 2. Atze Atzos Nicolai  1680-< 1689
 3. Mayke Atzodr Nicolay  1683-< 1684
 4. Mayke Atzodr Nicolai  1684-< 1713 
 5. Pieter Atzes Nicolai  1686-1769 
 6. Atze Atzos Nicolaides  1689-????
 7. Roel Atzos Nicolaides  1691-1765
 8. Antje Atzodr Nicolaides  1694-> 1758
 9. Syouk Atzodr Nicolaides  1694-< 1760


Notities over Atzonius Claases Nicolaides

PREDIKANT TE NES

Hij wordt als zodanig genoemd in het Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën 624
Soort registratie: Inschrijving Ontvanger Generaal
Aktedatum: 29-09-1666

Atzo Nicolai praedicant te Nes
wegen geleden schade aen dijken ende paelwerk sonder consequentie ende uijt mededogentheit 400 £
---
--------

KERK IN NES
De toren van de kerk is gebouwd rond 1200, en het schip tussen 1200 en 1225.
De kerk is dan ook volledig in Romaanse stijl gebouwd en in ieder geval exterieur precies zoals Atzo deze ook gezien heeft.
Uiteraard is het interieur in de loop van de tijd aangepast.
---
--------

KERK IN DROGEHAM
In 1876 wordt de Middeleeuwse kerk in Drogeham afgebroken en komt er een nieuwe kerk voor in de plaats die wel in dezelfde stijl is opgebouwd.
De oude kerk is gelukkig een tweetal decennai voor de afbraak getekend door A. Martin.
Dit is de kerk zoals Atzo deze gezien heeft en er ruim dertig jaar lang predikant was.
---
van: de website van de PKN gemeente van Drogeham
---
---------

COHIEREN VAN OOSTERGO
Aktedatum: 1698
Plaats: Achtkarspelen

Locatie: Drogeham
Stemnr.: 15
Aantal stemmen: 1

Gebruiker: Ds. Atzo Nicolai
Eigenaar: Pastorie van Drogeham
---
---------

BEZITTINGEN
Uit de boedelscheiding na het overlijden van Atzo blijkt hoeveel rijkdom hij had vergaard.
Reid van der Ley heef er in 2000 in het Genealogysk Jierboek volgende over geschreven:
---
...Fan it sulverguod krigen de soannen Klaas en Willem elk in beker. Klaas is fierder 'de silveren penningen met een ringh te deel gevallen, met een gouden steenringh'.
Willem kocht út it boelguod 'een silveren hechten mes' foar fiif gûne.
Dochter Hendrikje krige 'een silveren cop, en een hechte met silver beslagh'.
Soan Tiete kaam ta 'twe silveren gespen, [...] gelijck oock een silveren signet met een houten gevest'.
De bern fan Tetje Gooitzens krije de oare twa sulveren bekers en twa sulveren 'soutvaten', 'een silveren halfmingelen', 'van de twaeliff silveren lepels elck een onder ons ellif erven ende is de twaeliffde silveren lepel bij Claes gecoft ende betaelt'.
Foar de bern út it twadde houlik wiene der fierders 'twe silveren mosterdlepelties, een silveren clein schaaltie, de silveren kettings met een haack, een silveren koocker met een geerntwijnner, een silveren ooriser, een silveren rinckelbel, de twaeliff silveren cnoopen met de bel'.
'Wijders oock soo is 't almanack met silveren beslagh bij de kinderen van Tettie Goytiens ontfangen en ten deel gevallen, met een gouden signet, een golden steenringh, in drie steenen bestaende en een gouden trouringh'. De bern út it twadde houlik krigen 1880 gûne, 19 stoeren en 2 peinjes. It behear wie yn hannen fan de kuratoaren Taede Cornelis en Klaas Waatzes.
Op 3 maart 1703 wurdt in regeling troffen 'omme voor te comen ende te vermijden vordere onlusten' oer in legaat fan 1100 gûne 'ons vader van ter sijden aenbeerft'.
Fierder komme de partijen oerien, dat it lytshûs, in gouden ring en in mantel mandélich bliuwe....
---
----------

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Atzonius Claases Nicolaides?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Atzonius Claases Nicolaides

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Nicolaides


Historische context


Bron: Wikipedia
    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I1007.php : benaderd 24 juli 2021), "Atzonius Claases Nicolaides (± 1640-1701)".