Stamboom Vennegoor, een grote familie met vele namen uit Rossum, Twenthe

Foto van J.H. Vroom

De publicatie Stamboom Vennegoor, een grote familie met vele namen uit Rossum, Twenthe is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 232 personen. Vanwege privacy zijn 11 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


De families "Vennegoor? Een vriendin van ons heeft mij gevraagd een stamboom maken van haar familie met de naam Vennegoor. Ik heb gepoogd dit zo nauwkeurig mogelijk te doen. Als snel kwam ik vele Vennegoors tegen met een toevoeging zoals Op Nijhuis, op Hesselink, enz., Deze heb ik in eerste instantie bewust genegeerd daar deze alle buiten de gevraagde lijn vallen. Na gegevens te hebben ontvangen van een Vennegoor op Nijhuis met daarin vermeld vele Vennegoors met genoemde toevoegingen, heb ik deze verwerkt in mijn oorspronkelijke stamboom. Deze tak behoeft nog vele aanvullingen en zeker ook correcties. Toch heb ik gemeend deze te publiceren Gaarne op en / of aanmerkingen / aanvullingen. Voorouders van de Vennegoor stam droegen de naam Hersmeule of Hersemölle of een vervoeging daarvan. Deze naam was waarschijnlijk, zoals zo vaak, afgeleid van de plek waar ze woonden en werkten. Hersmeule of Hersemölle betekent: Paardemolen. (1) Een door een paard aangedreven molen, deze kwamen veelvuldig voor in Oost Nederland en in de omgeving van Rossum. In Rossum is een straat; de Hersmole Op enig moment zal een Hersmeule of Hersemölle zijn ingehuwd in het erve Vennegoor of zelf het erve Vennegoor hebben gesticht en aldus de naam van de erve hebben aangenomen. (2) De oudste gevonden voorouder is: Hermannes Hersmeule (in't Olde Herssemolle). Hij was waarschijnlijk de stichter van het erve "Vennegoor". Het erve lag ten noordoosten van de plaats Rossum aan de huidige Vennegoorsteeg. Er staat nu een woonhuis met daarnaast nog de oude schuur van de laatste boerderij, gebouwd ongeveer 1890. Op de stiepel van deze oude schuur stond het unieke stiepelteken: Zandloper met een Miskelk. Dit stiepelteken was het enig bekende in Twente. Na een ongeluk met de schuurdeur heeft de laatste boer deze afbeelding niet hersteld. De huidige eigenaar was niet op de hoogte van dit stiepelteken en heeft het, tot grote vreugde van de directe Vennegoor familie, weer laten aanbrengen. Voor zover nu bekend begint het allemaal met: Hermannes Hersmeule (in't Olde Herssemolle) (getrouwd met Johanna Haverkotte) die samen op het erf Vennegoor wonen. Alle kinderen hebben daarom waarschijnlijk ook de achternaam Vennegoor. Trouwde een zoon Vennegoor met een dochter van de erve "Nijhuis"dan nam deze zoon de naam aan van de erve en werd dus: Vennegoor op Nijhuis. De bekende toevoegingen aan de naam Vennegoor zijn: "op Nijhuis", "op Hesselink", "of Hesselink", "in Hesselink", "op Olde Weusthof" en "op Morshuis".  Deze toevoegingen zijn niet uniek voor de naam Vennegoor. Ook andere families hanteerden combinaties van namen. Bv. Scholten op Reimer, Wevershuis op het oude Beernink, Roesthuis in olde Rolink, enz. Met de invoering van de Burgerlijkestand in 1811 er een einde kwam aan deze naamgevingen. Alle Vennegoors met of zonder toevoegingen zijn vrijwel zeker allen uit dezelfde stam. Zeer verwarrend en erg moeilijk uit te zoeken.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!