genealogieonline

Stamboom Van Ninhuijs » cunera "cun" gommans (goemans-timmermans-martens) (1658-1743)

Persoonlijke gegevens cunera "cun" gommans (goemans-timmermans-martens) 


Verwantschap cunera "cun" gommans (goemans-timmermans-martens)


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van cunera gommans (goemans-timmermans-martens)


Gezin van cunera "cun" gommans (goemans-timmermans-martens)

Zij is getrouwd met henricus (van den cuijlen) heijnen.

Zij zijn getrouwd op 8 oktober 1681 te helden.

28-02-1739 RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 52
Testament Cun Gommans, wed van Hendrick Heynen
In den naeme des heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument sij kondt ende kennelijck een iegelijck, hoe dat wij ons onderss schepenen en secris ons vervoeght hebben ten huyse van de wede Hendrick Heynen bij Hooff, en hebben de selve aldaer bevonden cranck van lichaem, nochtans haer verstant ende memorie wel machtigh wesende en gebruyckende. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt en niet onsekerder als de uyre der selver, willende daeromme van haere tijdelijcke goederen, haer bij Godt almachtigh op dese werelt verleent, ordineeren en disponeren, terwijlen haer Godt haer memorie ende verstandt laet gebruycken, soo heeft sij bij forme van testament ende voor haeren uyttersten wille
geordineert tgeene hier naer volght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolght en waeren, de selve derogerende wel expresselijck.
In den eersten heeft sij testatrice haere siele soo wanneer die bij den wille Godts uyt haer lichaem sal scheyden, bevoolen Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder ende al dat hemelsche geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke sij begeert aldaer begraven te worden.
Komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen, soo ordineert ende geeft sij aen haeren soone Jan Heynen, voor sijnen getrouwen dienst en haer op te passen en te helpen, langen tijdt herwaerts aen haer gedaen ende noch doen sal, haer beste paerdt, de beste hooghkar en beste slaghkar, het beste paertsgetuygh van een peerdt, en het geene ´t peerdt volght. Item de ploegh en eeghde. Item geeft sij aen Jan Heynen voorss dry malder rogh en twee malder boeckweydt, twee verdel speck. Item twee van haere beste koeyen. Item ordineert sij dat Jan achthien schaepen uyt de kooye sal nemen, niet van de beste noch oock niet van de slechste, reden dat Jan oock achtien schapen ingebracht hadde.
Item geeft sij aen Jans soonen ieder een schaep ende dat van de beste; aen Jans dochter een bedde met sijn toebehoor, aen het meeghtie van haer dochter Peternel daer sij compeersse van is eenen rixdaelder.
Item geeft sij aen Engel Heynen den soon van Willem Heynen een kyste met een paer bedlaken.
Item een malder rogh tot broot voor haeren broeder Martin.
Alnoch een malder rogh aen de armen alhier ende een halff malder rogh aen de Capelle alhier.
Item geeft noch een bequaem deken voor Marten voorss om over te decken.
Noch aen de vrouw van Jan Heynen haer bruyne laecken rock.
Noch aen Jans meeghtie een paer swarte damaste mouwen.
Aldus verclaert sij testatrice dit te sijn haeren uyttersten wille, welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserverende nochtans hierinne te veranderen, te minderen ende te meerderen soo dickwils haer testatrice sal gelieven.
Des ter waerer oirkonde heeft sij testatrice dit haer instrument van testament eygenhandigh, beneffens ons gerichtspersoonen, onderteeckent tot Helden, den 28 february 1739.
Onderst: dit ist hantmerckt + van Cun Gommans wede Hendrick Heinen, eygenhandigh gestelt soo wij onderss gerichtspersonen verklaeren; Derick Smolders; Jan Gielen
en was onderteeckent: P. Jurgens secris.
T´accordeert met het origineel, P. Jurgens Secris

Kind(eren):

 1. petronella heijnen  1682-????
 2. godefrida heijnen  1684-????
 3. engelbertus heijnen  1686-????
 4. catharina heijnen  1687-????
 5. anna heijnen  1688-????
 6. gertrudis heijnen (gommans-goemans)  1689-1724 
 7. sophia heijnen  1690-????
 8. jacobus heijnen  1692-????
 9. wilhelmus heijnen  1695-1722 
 10. joannes heijnen  1697-???? 

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot cunera "cun" gommans (goemans-timmermans-martens)?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk cunera "cun" gommans (goemans-timmermans-martens)

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Gommans (goemans-timmermans-martens)


Historische context • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1681: Bron: Wikipedia
  • 4 maart » William Penn krijgt van koning Karel II van Engeland het recht een kolonie in Amerika te stichten, het huidige Pennsylvania.
  • 14 maart » Georg Philipp Telemann, Duits componist († 1767)
  • 1 september » Paus Innocentius XI creëert zestien nieuwe kardinalen, onder wie de Italiaanse curieprelaat Antonio Pignatelli.

 • De temperatuur op 23 april 1743 lag rond de 7,0 °C. De wind kwam overheersend uit het west-noord-westen. Typering van het weer: zeer betrokken omtrent helder. Bron: KNMI
 • Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
 • In het jaar 1743: Bron: Wikipedia
  • 9 september » Paus Benedictus XIV creëert 25 nieuwe kardinalen, onder wie de bisschop van Freising en latere prins-bisschop van Luik Johan Theodoor van Beieren

    

De publicatie Stamboom Van Ninhuijs is samengesteld door (neem contact op).