genealogieonline

Stamboom Van Leeuwen - Amsterdam

Foto van Frank van Leeuwen

De publicatie Stamboom Van Leeuwen - Amsterdam is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 240 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 9 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Het Leeuwendeel voor deze stamboom werd geruime tijd geleden al gedaan door mijn neven Cor S. en Hans v. L. Ontbrekende akten zoals geboorte, huwelijk en overlijdings akten, alsmede huwelijks bijlage en afkondigingen zijn door ondergetekende, zo mogelijk, nagezocht op vnl. family search - civil registration. De kopie's van deze scans ziin wel ik mijn bezit, maar niet hier on-line gepubliceerd.

Mijn dank gaat o.a. uit naar Cor. S. voor het verstrekken van vele documenten en foto's, Lidy de G. voor haar tip omtrent Willem Jan van Leeuwen - Rotterdam, en vondst rond Willem van Leeuwen (de Leeuw) Karin B. en Annet P. voor vele documenten/foto's. Marja S. van S. voor het verstrekken van foto's.

Vrijwel alle personen zijn aan elkaar "gelinkt" middels doop, geboorte, trouw of overijdingsakten. Bij 3 kinderen van Jan Willemse en Belighje Ariens van Thienderen (Willem, Arent en Gertje) zijn de data, locatie en namen alswel de vernoeming van hun kinderen, als criteria gebruikt. Er kunnen daar nog wat hiaten in zitten.

De van Leeuwen - Amsterdam - Ingen stamboom sluit aan bij de Stamboom Frans van der Wei(j)de(n)  - link Johannes Cornelis van Leeuwen - Willy Francina van der Weide.

De stamboom Bruijnis - link Johannes Lambertus van Leeuwen - Geertruind Jannette Bruijnis.

De stamboom Wolffensperger - link Gerardus Willem Bruijnis - Gerritje Pieternella Wolffensperger.

De naam van Leeuwen is een 'aftakking' van: de Leuw, welke voor het eerst genoemd wordt bij doopakten te Ingen. - Neder Betuwe.

Hier liggen ook de plaatsen Boven en Beneden Leeuwen. Mogelijk de oorsprong van de familie naam.

Frank van Leeuwen

3-1-2019

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!