genealogieonline

Stamboom Van Hilten en Otto » Kwartierstaat van Kyle Justin Joustra

Generatie 1

1.

Kyle Justin Joustra, zoon van Rudolf Anthony Joustra volg 2 en (Niet openbaar), is geboren op 16 april 1969 in Oakleigh Vic. Australie.

Generatie 2

2.

Rudolf Anthony Joustra, zoon van Ids Joustra volg 4 en Elizabeth Wilhelmina Johanna van Seggelen volg 5, is geboren op 27 maart 1937 in Haarlem. Rudolf Anthony is overleden op 47 jarige leeftijd op 12 januari 1985 in Parkville, Australie.

Generatie 3

4.

Ids Joustra, zoon van Frederik Douwe Joustra volg 8 en Elberdina Bos volg 9, is geboren op 7 januari 1911 in Haarlem. Hij is 1. chauffeur 2. werkte bij tip top bakeries van beroep. Ids is overleden op 66 jarige leeftijd op 27 oktober 1977 in Atikinson, St. Oakleigh Australie en is gecremeerd 1977 in Springvale(Necropolis),Australie.

5.

Elizabeth Wilhelmina Johanna van Seggelen, dochter van Wilhelmus Josephius Gerardus van Seggelen volg 10 en Christina Maria Antonia Derksen volg 11, is geboren op 15 december 1911 in 's Heerenberg. Elizabeth Wilhelmina Johanna is overleden op 43 jarige leeftijd op 8 april 1955 in Malvern, Australie en is gecremeerd op 10 april 1995 in Springvale(Necropolis),Australie.

Generatie 4

8.

Frederik Douwe Joustra, zoon van Ids Joustra volg 16 en Trijntje van der Baan volg 17, is geboren op 28 februari 1885 in Haarlem en is gedoopt op 1 november 1903 in Haarlem. Hij is letterzetter en brugwachter en agent van de gemeentepolitie. van beroep. Frederik Douwe is overleden op 79 jarige leeftijd op 19 december 1964 in Haarlem en is begraven op 24 december 1964 in Haarlem.

9.

Elberdina Bos, dochter van Gerrit Bos volg 18 en Jisabelle Margreta de Vries volg 19, is geboren op 4 september 1882 in Haarlem. Elberdina is overleden op 58 jarige leeftijd op 11 juli 1941 in Haarlem.

10.

Wilhelmus Josephius Gerardus van Seggelen, is geboren op 20 maart 1886 in Kralingen. Wilhelmus Josephius Gerardus is overleden.

11.

Christina Maria Antonia Derksen, is geboren op 25 maart 1886 in 's-Heerenberg. Christina Maria Antonia is overleden.

Generatie 5

16.

Ids Joustra, zoon van Frederik Idzes Joustra volg 32 en Margje Annes de Jong volg 33, is geboren op 6 juni 1852 in Warns en is gedoopt op 6 april 1879 in Doopsgezinde Kerk te Workum. Hij is kapitein op een sleepboot van beroep. Ids is overleden op 56 jarige leeftijd op 26 september 1908 in Haarlem.

17.

Trijntje van der Baan, dochter van Douwe Aukes van der Baan volg 34 en Hieke Jans Jongsma volg 35, is geboren op 18 februari 1853 in Workum en is gedoopt in Workum. Trijntje is overleden op 54 jarige leeftijd op 23 juni 1907 in Haarlem.

18.

Gerrit Bos. Hij is werkman van beroep. Gerrit is overleden voor 1941.

19.

Jisabelle Margreta de Vries. Jisabelle Margreta is overleden voor 1941.

Generatie 6

32.

Frederik Idzes Joustra, zoon van Ids Frederiks Joustra volg 64 en Antje Ruurds van Grouw volg 65, is geboren op 16 augustus 1822 in Molkwerum en is gedoopt op 3 mei 1844 in Molkwerum. Hij is verwer en glazemaker van beroep. Frederik Idzes is overleden op 39 jarige leeftijd op 11 februari 1862 in Warns.

33.

Margje Annes de Jong, dochter van Anne Eelkes de Jong volg 66 en Geertje Oeges Kok volg 67, is geboren op 8 mei 1825 in Tjerkgaast. Zij is werkster van beroep. Margje Annes is overleden op 82 jarige leeftijd op 2 oktober 1907 in Workum.

34.

Douwe Aukes van der Baan, zoon van Auke Douwes van der Baan volg 68 en Antje Jans Altona (Altena) volg 69, is geboren op 11 juli 1820 in Workum en is gedoopt op 29 maart 1844 in Workum. Hij is timmerknecht van beroep. Douwe Aukes is overleden op 47 jarige leeftijd op 21 april 1868 in Workum.

35.

Hieke Jans Jongsma, dochter van Jan Aukes Jongsma volg 70 en Trijntje Tietes de Jong volg 71, is geboren op 28 maart 1819 in Gaast (Gem. Wonseradeel). Zij is winkelierster en naaister van beroep. Hieke Jans is overleden op 66 jarige leeftijd op 22 november 1885 in Workum.

Generatie 7

64.

Ids Frederiks Joustra, zoon van Feddrik Lieuwes Joustra volg 128 en Jouk(je) Douwes volg 129, is geboren op 15 september 1779 in Joure. Hij is verwer en glazemaker, timmerman en visscher van beroep. Ids Frederiks is overleden op 64 jarige leeftijd op 8 mei 1844 in Molkwerum.

65.

Antje Ruurds van Grouw, is geboren rond 1781 in Grouw en is gedoopt op 16 februari 1800 in Molkwerum. Antje Ruurds is overleden op 31 mei 1849 in Molkwerum.

66.

Anne Eelkes de Jong, zoon van Eelke Obbes de Jong volg 132 en Marchien Jans Kok volg 133, is geboren op 13 februari 1795 in Tjerkgaast. Hij is landbouwer van beroep. Anne Eelkes is overleden op 53 jarige leeftijd op 28 februari 1848 in Molkwerum, Hemelumer Oldeferd.

67.

Geertje Oeges Kok, dochter van Oege Jans Kok volg 134 en Grietje Annes Nop volg 135, is geboren op 14 april 1803 in Tjerkgaast en is gedoopt op 22 mei 1803 in Tjerkgaast. Zij is boerin van beroep. Geertje Oeges is overleden op 96 jarige leeftijd op 24 november 1899 in Sloten.

68.

Auke Douwes van der Baan, zoon van Douwe Aukes van der Baan volg 136 en Fettje Teedes (Taedes) volg 137, is geboren rond 1777 en is gedoopt op 7 februari 1817 in Workum. Hij is touwslager, touwslagersknecht, lijnslagersknegt van beroep. Auke Douwes is overleden op 6 januari 1854 in Workum.


Deze kwartierstaat is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat , als kaartweergave, als waaierdiagram, als geo kwartierstaat en als kwartierstaat in grafische vorm.

kwartierstaat in grafische vormGeo kwartierstaatGeo kwartierstaatKwartierstaat op de kaartPDFDOCEPUB