Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden » Dirk Daniels van Starrevelt

Persoonlijke gegevens Dirk Daniels van Starrevelt 


Voorouders (en nakomelingen) van Dirk Daniels van Starrevelt


Gezin van Dirk Daniels van Starrevelt

Hij is getrouwd met Jacomijntje Joosten van Kouwen.

Toestemming voor het huwelijk is 16 juni 1634 verkregen te Leiden.Bron 1

Dirck Danielsz van Starrevelt molenaer jongman van Leijden opt st. Jacobsgraft vergesz. met Daniel Dircsz van Starrevelt zijn vader mede aldaer met Jaecuemijntgen Joostendr van Couwe jongdr. mede van Leijden mede aldaer vergesz. met Jaecquemijntgen Joostendr haer moeder en aldaer.

Kind(eren):

  1. Lijsbet Dirks van Starrevelt  1642-???? 


Notities over Dirk Daniels van Starrevelt

NH dopen Leiden:
23-09-1635 Daniel; o. Dirck Danielsz en Jacomijntje Joosten; g. Jaquemijntje Feloens
05-10-1642 Lijsebeth; o. Dirck Danielssen van Sterrevelt; g. Cornelis Joosten van Kouwe, Jacob Danielssen van Sterrevelt en Lijsbeth Joosten van Kouwe
08-04-1646 Daniel; o. Dirk Danielsz van Sterneveld en Jaquemijntje van Kouwen; g. Abraham de Kregel, Jaquemijntje en Elizabeth van Kouwen
13-11-1652 Pieter; o. Dirk Danielsz van Strieveldt; g. Cornelis Joosten, Jacomijntje Faloens en Maritje Dirks
---
"Dirck Danielsz van Starrevelt molenaer woonende binnen deser stede ende bekende bij desen voor hem ende zijne nacomers wel ende deuchdelijcken schuldich te wesen"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 479, d.d. 23-11-1646
---
"Dirck Danielsz van Starrevelt ende Crijn Leendertsz Verdel beijde molenaers opde molen genaempt de Joffer, dewelcke verclaerden dat zijluijden geen brouwer op de versz. moutmolen genaempt de Joffer staende op deser stede veste tusschen de Mors ende de Reijnsburgerpoorten"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 479, d.d. 04-12-1646
---
"ende ten versoucke van Daniel Dirxsz van Starrevelt mede alhijer getuijcht ende verclaert woonahtich te wesen dat op gistren acht dagen Brechgen huijsvrou van Robbert Tomasz is gecomen voor des requirants deur, ende aldaer op de straet, opentlijc ten aenhooren van veel persoonen wel luijde verhart den requirant aenseijde dat hij requirant boeleerde [overspel pleegde] met Marijtgen Jacobs de weduwe van Corstiaen Henrijxsz Trompetter, ende dat hij sulx al lange jaren met haer gedaen hadde, repeterende sulx verscheijden malen"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 691, aktenr. 16, d.d. 03-02-1651
---
Crijn Leendertsz Verdel molenaer van Oestgeest is op de getuijgenisse van Crijn Claesz Cortswager ende Dirck Danielsz Starrevelt molenaer als poorter deser stede aengenomen den 15:11:1652
Bron: ELO, Pootersboeken, inv.nr. 1268, fol. 115v
---
"Dirck Danielsz Starrevelt moutmolenaer deken, item Aert Jansz Weckhoven ende Aert Cornelisz ... mede molenaers ende hooftmannen alle het molenaers gilde"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 742, aktenr. 2, d.d. 01-01-1660
---
"Dirck Danielsz van Starrevelt wonende binnen deser stede ende bekende hij compte. voor hem sijnen erven ende nacomelingen wel ende deuchdelick schuldich te wesen aen ende ten behouve van Cornelis Joosten van Couwen (...) de somme van acht hondert guldens"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 778, aktenr. 148, d.d. 10-05-1666
---
"Dirck Danielsz Starrevelt moutmolenaer, als principael, ende Crijn Leendertsz Verdel, met Jeroen Cornelisz [Heemskerk] mede molenaer wonende binnen deser stede mij notaris wel bekendt als borgen"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 1032, aktenr. 58, d.d. 03-06-1667
---
Molens opte walle De Juffer
Jan Lourisz Molenbeeck ende Crijn Leendertsz Verdel nieuwe gestelde molen
13:2:1648 De helfte van dese moole is bij Jan Lourisz voornt. vercoft aen Dirck Daemesz van Sterrevelth (...)
4:7:1671 De helfte van dese molen is bij Daniel Dircxsz van Sterrevelth die bij scheijding uijt des bedoel van Dirck Danielsz Sterrevelth trecht vercregen heeft vercoft aen Jeroen Cornelisz van Heemskerck (...)
Bron: ELO, Tiende Register (toegangsnr. 501A), inv.nr. 6634, fol. 36

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Dirk Daniels van Starrevelt?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Leiden - NH trouwboek

Over de familienaam Van Starrevelt


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Timon Schuurman, "Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-zwam/I4763.php : benaderd 28 november 2022), "Dirk Daniels van Starrevelt".