Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden » Jeroen Alberts Heemskerk (1585-1635)

Persoonlijke gegevens Jeroen Alberts Heemskerk 


Voorouders (en nakomelingen) van Jeroen Alberts Heemskerk


Gezin van Jeroen Alberts Heemskerk

Hij is getrouwd met Annetje Pieters.

Zij zijn getrouwd


Kind(eren):

  1. Cornelis Jeroens Heemskerk   


Notities over Jeroen Alberts Heemskerk

"d'eersaeme Jeroen Aelbertsz molenaer wonende binnen d'versz. stede, als bruijdegom ter eenre, ende d'eerbaere Annetgen Pietersdr weduwe van Gilbertus Ophemius in sijn leven predicant tot Lis [= Lisse] als bruijt ter andere sijden"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 95a, aktenr. 106, d.d. 23-05-1615
---
"in openbare vierschare voor de E. heeren schepenen alhier Jeroen Aelbertsz molenaer aende Zijtgraft binnen deser stede"
Delict: Het weigeren om het graan te malen anders dan tegen hoger loon
Eis: 3 maanden hechtenis op water en brood, verbod om gedurende 2 jaar zijn beroep uit te oefenen, een boete van 200 gouden realen en subs, 10 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland
Vonnis: Borgtocht
Bron: ELO, Crimineel vonnissenboek (toegangsnr. 508), inv.nr. 3+8, fol. 46vso, d.d. 07-12-1615
---
"Albert Quirijnsz herbergier out omtrent xxviij jaren, ende Willem Reijersz van Bleijckervelt schoenmaecker out omtrent xxx jaren beijde wonende binnen deser stede, dewelcke ten versoucke van Jheroen Aelbrechtsz van Heemskerc molenaer binnen der selver stede"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 119, aktenr. 83, d.d. 10-12-1617
---
Jeroen Aelbrechtsz. , molenaar en Andries Itsweer, vellenbloter, buren
de secreetgoot is gerepareerd, Jeroen eist dat Andries de helft van de kosten draagt
Adres: Korevaarstraat
Oud adres: Zijtgracht
Bron: ELO, Buurquestieboeken (toegangsnr. 508), inv.nr. 48D, fol. 44, aktenr. 1448, d.d. 17-06-1620
---
"Jeroen Aelbertsz van Heemskerck molenaer wonende binnen der versz. stede van Leijden ende bekende voor hem ende zijnen erven wel ende deuchelicken schuldigh te wesen ... Claesz van Rhijn backer, mede wonende binnen der versz. stede"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 222, aktenr. 137, d.d. 12-04-1632
---
"Jan Claesz van Leeuwen out omtrent liij jaren ende Jeroen Aelbertsz van Heemskerck out omtrent l jaren beijde molenaers ende burgers deser stede"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 465, d.d. 01-11-1632
---
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 266, aktenr. 144, d.d. 10-06-1637
---
Molens opte walle
Jeroen Aelbertsz ende Huijch Liclaesz
Molen staende opt bolweck tusschen de Haerlemmer ende Marepoorten genaemt de Valck
12:3:1627 De helfte van dese molen mitte helfte vande gereetschappen van dien is bij Huijch Liclaesz vercoft ende bij sijne kinderen ende erffgenamen opgedragen aen Jeroen Aelbrechtssoon die de wederhelfte selfs toecomt (...)
17:7:1639 Een vierdepart van dese molen met een vierdepart vande gereetschappen van dien is bij Annetge Gilbertusdr ende mede erffgenaem van Annetge Pietersdr laetst huijsvrouwe van Jeroen Aelbrechtsz vercost aen Cornelis Jeroensz van Heemskerck die de verdere drie vierdeparten als eenige erffgen. vande voorn. Jeroen Aelbertsz toecomt (...)
21:5:1642 Is bij hem sx. verbonden voorde waringe van twee stucken lants bij hem vercoft t'eene aen Petrus Schriverius ende t'ander aen Adriaen Block Maertensz (...)
18:6:1646 De helfte van dese moolen met de gerechte helfte van de gereetschappen is bij Cornelis Jeroensz voorn. vercoft aen Francois Verleth molenaer (...)
Bron: ELO, Tiende Register (toegangsnr. 501A), inv.nr. 6634, fol. 36v
---
222. 5-6-1605 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. onze molenaar eertijds weduwnaar van Burgje Cornelisdr. voormaals weduwe van Lenaert Dammaszn. ter eenre en Willem Dammaszn. van Griecken schout van Warmond als oud-oom van vaderszijde en Jan Lucaszn. molenaar te Leiden gehuwd met Anthonia Pietersdr. eertijds weduwe van Cornelis Lenaertszn. als stiefvader van moederszijde en overzulks bloedvoogden over Cornelis 6 jr, weeskind van de voorsz. Cornelis Lenaertszn. bij Anthonia Pietersdr., Anthonis Dirckszn. van Overgeest man en voogd van Maritge Aelbertsdr. en Foeyt Corneliszn. timmerman wonende Warmond oom en bloedvoogd over Jeroen 20 jr en Meynsge 18 jr beiden onmondige weeskinderen van Burgje Cornelisdr. bij Aelbert Jeroenszn. tezamen als erfgenamen van Burgje Pietersdr. hun bestemoeder en moeder ter andere hebben op 26-4-1604 de boedel gedeeld. Aelbert Jeroenszn. een huis en erf met korenwindmolen alsmede het gereedschap etc gelegen op de Lissergraft daarvan het huis en erf belend is [allerlei belendingen].
Bron: RA Lisse, inv.nr. 3 door H.J. van der Waag
---
282v. 21-5-1619 stilo novo. Jeroen Aelbertszn. molenaer gehuwd met Annetge Pietersdr. weduwe van Gilbertus Ophenius in zijn leven dienaar des Heiligen Evangelie alhier verkoopt Dirck Engelszn. Larum een huis en erf, alles volgens de oude brief. Voldaan met een custingbrief boven de belasting van 525 gulden.
307. 25-5-1620. Dirck Engelszn. Larum duinmeier heeft op 21-5-1619 gekocht van Jeroen Aelbertszn. molenaer de helft van een huis en verkoopt dit deel nu aan Dirck Adriaenszn. van Larum zijn oom die de andere helft al bezit, belend en belast volgens de oude brief, voor 185 gulden.
Bron: RA Lisse, inv.nr. 4 door H.J. van der Waag
---
162. 21-1-1625. Cunera Jansdr. lest weduwe van Aelbert Jeroenszn. in zijn leven molenaar met Cornelis Janszn. Wassenaer alias Doncker haar jongste broer en voogd ter eenre en Jeroen Aelbertszn. Heemskerck te Leiden voor hem zelve, Anthonis Dirckszn. van Overgeest man en voogd van Maritge Aelbertsdr., Jacob Maertenszn. Langevelt timmerman man en voogd van Meynsge Aelbertsdr., de voorsz. Jeroen Aelbertszn. Heemskerck nog als halve broer mitsgaders Anthonis van Overgeest en Jacob Langevelt tezamen naaste bloedvoogden over Jacob 19 jr en Burchge 17 jr onmondige weeskinderen van Aelbert Jeroenszn. en Cunera Jansdr. ter andere zijde delen de boedel. De weduwe de coornwindmolen met het huis en erf daartoe behorende gelegen aan de Graftweg van het Dorp, belend rondom met de Graftweg als mede de vaart genaamd de Graft met het huis, werf en schuur, belend NO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZO en ZW de voorsz. Graftweg en NW Joris Maertenszn. Langevelt, belast met 30 st per jr tbv de Grafelijkheid, getaxeerd op 3500 gulden.
Bron: RA Lisse, inv.nr. 5 door H.J. van der Waag
---
101. 20-11-1626. Cuniera Jansdr. weduwe van Aelbert Jeroenszn. molenaar met Cornelis Janszn. Wassenaer haar broer als haar gekoren voogd voor de ene helft en Jeroen Aelbertszn., Anthonis Dirckszn. van Overgeest man en voogd van Maritge Aelbertsdr., Jacob Maertenszn. Langevelt man en voogd van Meynsge Aelbertsdr., nog de voorsz. Jeroen Aelbertszn., Anthonis Dirckszn. en Jacob Maertenszn. voogden over Jan Aelbertszn. en Burgtge Aelbertsdr. allen kinderen en erfgenamen van de voorsz. Aelbert Jeroenszn. voor de andere helft verkopen Joris Pieterszn. Cole 4 morgen 1 1/2 hond land genaamd de Nes, belast met 54 gulden per jr, alles volgens de oude brieven. Voldaan met een schuldbrief van 2400 gulden.
103. 20-11-1626. Dezelfde weduwe voor 1/4 en Jeroen Aelbertszn. voor 2/4 verkopen Jan Aelbertszn. haar zoon en broer die 1/4 toekomt een windkorenmolen met huis en erf belast met 30 st 1 p per jr. De moeder mag haar leven lang met een dochter of jonkwijf de molen bewonen, voor hoeveel?
Bron: RA Lisse, inv.nr. 6 door H.J. van der Waag
---
178v. 30-4-1634. Reyn Wiggertszn. van der Bles verkoopt Jeroen Aelbertszn. Heemskerck molenaar te Leiden een huis en erf gelegen op de Graft, belend W Jacob Corneliszn., N Dammas Willemszn., O Dirck Jacobszn. Heemskerck en Z de Graftweg, voor 925 gulden.
237. 16-6-1637. Annetge Michielsdr. nagelaten volj. dochter van Michiel Aertszn. predikant alhier en Annetge Petersdr. met Matthijs Matthijszn. van Buytenvest haar gekoren voogd, Willem Reyerszn. Wijckerhelt en Jacob Maertenszn. Langevelt als voogden over het weeskind van Jeroen Aelbertszn. molenaer bij za Maertge Huybertsdr. en als procuratie hebbende van Willem Ponszn. van IJsselsteyn en Jan Janszn. Warmont verkoopt Jacob Maertenszn. Langevelt ten profijte van Jacob Corneliszn. schipper een huis en erf gelegen aan de Graftweg, belend W de koper, N Dammas Willemszn., O Jan Janszn. en Z de Graftweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-4-1634, voor 900 gulden.
Bron: RA Lisse, inv.nr. 7 door H.J. van der Waag

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jeroen Alberts Heemskerk?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Leiden - NH begraven

Tijdbalk Jeroen Alberts Heemskerk

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Heemskerk


Historische gebeurtenissen


Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Timon Schuurman, "Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-zwam/I4750.php : benaderd 28 november 2022), "Jeroen Alberts Heemskerk (1585-1635)".