Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden » Cornelis Jeroens Heemskerk

Persoonlijke gegevens Cornelis Jeroens Heemskerk 


Voorouders (en nakomelingen) van Cornelis Jeroens Heemskerk


Gezin van Cornelis Jeroens Heemskerk

Hij is getrouwd met Grietje Engels Heemskerk.

Zij zijn getrouwd


Kind(eren):

  1. Jeroen Cornelis Heemskerk  1641-???? 


Notities over Cornelis Jeroens Heemskerk

NH dopen Leiden:
13-04-1637 Marijtgen; o. Cornelis Jeroensz van Heemskercken; g. Simon Leenders, Judith Huijbrechts en Annetgen Gibertus
30-06-1638 Maertgen en Grietgen; o. Cornelis Jeroenssen van Heemskerck; g. Meus Meussen, Claes Tongers, Niesge Niesgen en Anneken Gisberts
12-02-1640 Jeroen; o. Cornelis Jeroensz van Heemskerck; g. Jan Albertsz en Anneken Gilbertus
08-12-1641 Jeroen; o. Cornelis Jeroenssen Heemskercke en Grietge Engels; g. Jan Aelberts Heemskerc en Annetie Gilbertus
22-11-1643 Engel; o. Cornelis Jeroenszen; g. Jan Corneliszen en Maijken Engels
03-08-1645 Maria; o. Cornelis Jeroens; g. Engel Jacobs en Anneken Gijsbrechts
---
"De eersame Cornelis Jeroensz van Heemskerc molenaer ende Grietgen Engelsdr van Heemskerc echte man ende wijff woonachtich opte Langegraft omtrent de Loijwerff van den wedue van wijlen de heer schepen Leendert Gerritsz mij notaris wel bekent de voorsz. Cornelis Jeroensz gesont van lichamen gaende ende staende, ende de voorsz. Grietgen Engelsdr sieckelijc van lichaem int craembedde leggende (...) sijn versz. huijsvrouwe halve broeder ende susters met namen Jacob Marijtgen ende Neeltgen Engels soon ende dochteren van Heemskerc (...) ende sij Grietgen Engelszdr van Heemskerc soo sij den voorsz Cornelis Jeroensz harer echten man mocht overleven, aen Marijtgen Jansdr van IJselsteijn, nagelaten weeskindt van Jan Jansz van IJselsteijn, ... halve broeder van 's moeders sijde geweest is"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 272, aktenr. 44, d.d. 18-02-1640
---
"Cornelis Jeroensz van Heemskerc molenaer als principael"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 277, aktenr. 34, d.d. 25-02-1643
---
Molens opte walle
Jeroen Aelbertsz ende Huijch Liclaesz
Molen staende opt bolweck tusschen de Haerlemmer ende Marepoorten genaemt de Valck
12:3:1627 De helfte van dese molen mitte helfte vande gereetschappen van dien is bij Huijch Liclaesz vercoft ende bij sijne kinderen ende erffgenamen opgedragen aen Jeroen Aelbrechtssoon die de wederhelfte selfs toecomt (...)
17:7:1639 Een vierdepart van dese molen met een vierdepart vande gereetschappen van dien is bij Annetge Gilbertusdr ende mede erffgenaem van Annetge Pietersdr laetst huijsvrouwe van Jeroen Aelbrechtsz vercost aen Cornelis Jeroensz van Heemskerck die de verdere drie vierdeparten als eenige erffgen. vande voorn. Jeroen Aelbertsz toecomt (...)
21:5:1642 Is bij hem sx. verbonden voorde waringe van twee stucken lants bij hem vercoft t'eene aen Petrus Schriverius ende t'ander aen Adriaen Block Maertensz (...)
18:6:1646 De helfte van dese moolen met de gerechte helfte van de gereetschappen is bij Cornelis Jeroensz voorn. vercoft aen Francois Verleth molenaer (...)
Bron: ELO, Tiende Register (toegangsnr. 501A), inv.nr. 6634, fol. 36v
---
Cornelis Jeroense van Heemskerck
Nieumaren
Langegraft noortsijde
Bron: ELO, Tiende Register (toegangsnr. 501A), inv.nr. 6628, fol. 33v, 235v en 240v
---
Hogemorsch
De westdwarsgracht westzijde
3.7.1646 Is bij Marijtgen Dircxdr wedue van Henrick Jansz van Overvest voor de helfte ende Jcomia (?) Jans getrout hebbende Crijntgen Henricxdr ende eenige erfgenaem vande selve Overvest vercoft aen Corn Jeroensz van Heemskerck
12:10:1652 Is bij Cornelis Jeroensz van Heemskerck vercoft aen Pieter Lambertsz de Die
Bron: ELO, Tiende Register (toegangsnr. 501A), inv.nr. 6629, fol. 401
---
280. 1-6-1640. Cornelis Jeroenszn. molenaar te Leiden gehuwd met Grietje Engelsdr. verkoopt Adriaen Maertenszn. Block 10 hond 20 roe land genaamd de Kannemaker in Lisserbroeck, belend ZW Adriaen Claeszn. Schenaert, NO de erfgenamen van Peter Robol, NW Sr Jacob van Damme en ZO de Meer, voor 1321 gulden.
305. 15-5-1642. Cornelis Jeroenszn. Heemskerck molenaar wonende Leiden gehuwd met Grietge Engelsdr. van Heemskerck verkoopt de Ed Peter Schriverius wonende Leiden 1 morgen 567 roe land genaamd de Grevelingencamp gelegen in de polder van Roversbrouck gekomen van Meeus Meeuszn. Hoochcamer de voorsz. Grietges grootvader, belend ZO Cornelis Corneliszn. Keyser, ZW de Kerk van Sassenheim, NW de kinderen en erfgenamen van Cornelis Huybertszn. en NW (sic) de Grevelingen, voor 1436 gulden 13 st.
Bron: RA Lisse, inv.nr. 7 door H.J. van der Waag

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelis Jeroens Heemskerk?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Heemskerk


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Timon Schuurman, "Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-zwam/I4748.php : benaderd 28 november 2022), "Cornelis Jeroens Heemskerk".