genealogieonline

Stamboom Van der Galiën/Bootsman » Verwantschap tussen Engele Oedsinga en Allert Sjaardema (Sjaerda) (Sjaarda)

Engele Oedsinga is de achter-achternicht van Allert Sjaardema (Sjaerda) (Sjaarda).


Jarich Jarichs Jelsckama
Johan Sytses van MartenaNN NN
Douwe Douwes SjaardemaCatharina Franses Roorda
Sytze Johans van MartenaReynsck Jarichsdr (Rinsck) Reynsck Kinsck Jelckama
Allart Douwes Sjaarda (Sjaardema)Edewert Hobbesdr Gerbranda
Jel Sytzesdr MartenaHomme Oedtsma
Sicke Allarts Sjaardema (Sjaarda)Both Dyes Hobbema
Engele OedsingaAllert Sjaardema (Sjaerda) (Sjaarda)


Engele Oedsinga is de echtgenote van de Allert Sjaardema (Sjaerda) (Sjaarda).