genealogieonline

Stamboom VAN BELOE / VAN BULO tot 1700

Foto van John Buursink

De publicatie Stamboom VAN BELOE / VAN BULO tot 1700 is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 233 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 8 personen niet gepubliceerd. De auteur gebruikt voor het beheer van de gegevensverzameling GensDataPro. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Stamboom van Beloe / van Bulo tot ca 1700 

 

Het genealogisch onderzoek naar de familie van Beloe zoals die hier is gepresenteerd betreft de periode van ca 1300 tot ca 1700.  De familie van Beloe woonde toen vooral in de Gelderse Achterhoek en in de IJsselstreek. 

De familie ontleent haar naam aan de buurschap Bele of Belen in het kerspel Geesteren in de Gelderse Achterhoek.  De oudste vermelding van die buurschap is in 1188[1].  De oudste vermelding van de familienaam is Henric van Bele die in 1326 beleend werd.

Over de oudste twee generaties v Bele is weinig bekend. Vanaf generatie drie ontwikkelt de familie zich in drie takken: een vrij kleine tak, beginnend met N.N.1 van Bele, en georiënteerd op Brummen en Deventer, een tweede tak, beginnend met N.N.2 van Beloe, die vooral gevestigd is in Neede en Groenlo, en verder nog enkele “Buloe’s” bekend uit Nijbroek, noord van Deventer aan de IJssel.

De Neede-Groenlo tak is van speciaal belang vanwege de relatie met de familie van Vorden.

De erfvader van de tak, N.N.2 v Beloe, is namelijk getrouwd met jkvr. nn v Vorden, dochter van Derc v Vorden, lid van de Borculo tak van v Vorden.  Dit echtpaar v Beloe - v Vorden, en hun vier kinderen, leefden in de tijd (1405) dat het Huis Vorden met al zijn toebehoren werd geliquideerd.  Het v Vorden bezit kwam toen in handen van v Hackfort, maar verschillende v Vorden goederen, zoals Bakerweerde, L. Winnekinck, H te Beltrum, raakten toen (soms tijdelijk) in bezit van v Beloe.  De beleningen van boerderijen over de generaties is van groot belang om genealogische relaties vast te stellen.  In een aparte, bijkomende publicatie [Stamboom van Beloe / van Bulo, relatie met van Vorden]zijn daarom drie aansluitende generaties van v Vorden opgenomen, beginnend bij Diderick van Vorden die in 1326 werd beleend met de hof te Beltrum.

Naast de beleningen, zijn er nogal wat rechtszaken die genealogisch interessant zijn, vooral na 1600.  Met name kwesties over jachtrecht komen aan de orde.  Sommige daarvan, bijvoorbeeld over jacht op konijnen, doen bijna belachelijk aan.  Maar voor edelen in de z.g. kleine-jonkerfamilies, zoals v Beloe, was de jacht en het jachtrecht kennelijk van groot belang om te laten zien dat ze over adellijke rechten beschikten, en dus tot de adel behoorden.

Er zijn ongeveer 60 v Beloe’s bekend onder verschillende vormen van de naam.  Niet lang na de oudste generaties “van Bele” komt de spelling “van Beloe” in zwang (ruim 30 personen), terwijl vanaf ca 1600 de meest gebruikelijke vorm is “van Bulo’ of “van Buloe” (ruim 20 personen).  Door de eeuwen heen zijn incidenteel ook andere vormen van de naam gebruikt, zoals van Bello, Belo, Below, Bloe, Bloo, of Bulow.

Er zijn natuurlijk vele andere families, waarmee de v Beloe’s/v Bulo’s verwant zijn, en die hier aan de orde komen.  Er is allereerst de familie v Vorden, en verder zijn er de in de regio welbekende families zoals v Brockhusen, v Buerse[2], v Coeverden, v Hackfort, v Lynden, v Marhulsen, en v Rhemen.

Dan zijn er enkel andere families met bijna identieke namen. Genealogisch gezien is er verwarring mogelijk tussen v Beloe/v Bulo enerzijds en leden van de volgende drie families:

Von Bülow.     Dit is in principe een Duits geslacht, maar er is een Nederlandse tak, zoals Schutte[3]duidelijk heeft gemaakt. Leden van dit geslacht in de 17eeeuw zijn bijvoorbeeld de kapiteins in Staatse dienst bekend als Johan Nicolaes van Bulo en Caspar van Bulo, respectievelijk in Den Bosch en in Delft.

Van Burlo.       Deze familie is vooral bekend uit Zutphen, maar incidenteel ook in de Gelderse Achterhoek.  Zo is er een Thomas van Boerlo tot Hengelenberch bekend die in 1627 huwde met Anna Geertruyd de Vrieseen ook Thomas van Bulo tot Engelenberch e.v. Judith de Wierse die in 1649 te Borculo voorkomt. Veel van Boerlo informatie is beschikbaar in de collectie v Grotenhuis[4].

Bulo.               De familie Bulo treedt in het begin op in Gendringen, Terborg en Silvolde. Omdat ze daar pas bekend is na 1700, is deze familie hier niet verder onderzocht.

Het v Beloe / v Bulo onderzoek is, op enkel uitzonderingen na, gebaseerd op informatie die op het internet beschikbaar is.  Een uitstekende bron is genealogiedomein.nl(Genealogie in de Achterhoek).  Dit is een ideale bron van gegevens, waarvoor niet alleen enorm veel werk is verzet, maar die tegelijkertijd makkelijk toegankelijk is, makkelijker dan de officiële sites van de archieven in Arnhem of Zwolle.  Verder is genealogische informatie ontleend aan bestaande publicaties, zoals die van Hofman[5]en van Kuypers[6].  Meer specifieke bijdragen kwamen van anderen, zoals Gietman[7]over de jacht in de Oost Nederland en van Scott Barrall[8]over de relatie met Pelden-Cloudt.

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met john@buursink.org

 


[1]Vaarwerk, B.H.M. te. met H. te Walvaart en W. Mentink, ND. De oudste vermeldingen van toponiemen in de heerlijkheid Borculo‐Lichtenvoorde. De oudste vermeldingen van toponiemen in het kerspel Neede.  

[2]https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-van-buerse-een-middeleeuwse-familie/

[3]O. Schutte, Een Nederlandse tak Von Bülow, in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1973, kol. 314-321.

[4]GA 0462 Familie Van Grotenhuis. Inventaris1. Persoonlijk gedeelte 1.2. Aangehuwde geslachten. 

[5]Hofman J.H. 1898. Het huis te Vorden en zijne bewoners. In:Bijdragen en mededeelingen, Volumes 1-2. Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde, en Recht.  https://books.google.com/books?id=l0cKAAAAIAAJ&pg=RA1-PA205&lpg=RA1-PA205&dq=%22Sweder+van+Vorden%22&source=bl&ots=CSoEdw7Knf&sig=WUC1249_f6s1gYdQYuGlZq55GPU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwixyNv11YvUAhUF34MKHUUZDEwQ6AEIKDAB#v=onepage&q=%22Sweder%20van%20Vorden%22&f=false

[6]Kuypers G.J. 1988.  Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort. Doctoraalscriptie. 

[7]Hoge Raad van Adel. Collectie van Haersolte van Yrst, inv nr 100;Genealogie van Beloe.  Naar: Dr. C.A.M. Gietman, wetensch. medewerker.

[8]Barrall & Welfonder. 1982 History of the CLOUDT Family, Franklin Press, Bakersfield, California.Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!