genealogieonline

Stamboom Trompert en Mondriaan » Pieter van Weert (????-1797)

Persoonlijke gegevens Pieter van Weert 

Bronnen 1, 2, 3, 4

Afbeelding(en) Pieter van Weert

De toegang tot de afbeeldingen van de publicatie is door de auteur beperkt.


Voorouders (en nakomelingen) van Pieter van Weert

Kellens
????-

Pieter van Weert
????-1797

1768

Gezin van Pieter van Weert

Hij is getrouwd met Aletta Blommerstijn.Bronnen 12, 13, 14

Zij zijn op 28 oktober 1768 te Utrecht, Utrecht, Nederland in ondertrouw gegaan.Bron 15

op 15 november 1768 te Woerden, Zuid-Holland, Nederland.Bronnen 16, 17, 18, 19


Kind(eren):

 1. Petrus van Weert  1769-????
 2. Maria van Weert  1771-1800 
 3. Catharina van Weert  1772-1794
 4. Jacoba van Weert  1775-1834 
 5. Joannes van Weert  1776-1852

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Pieter van Weert?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Notariele akte 12 Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 2. Inventarisnr.: 8752 akte 12
  Notaris: Jan Meulman
  Archief: Notarieel archief Woerden
  Onderwerp: testament
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Gebeurtenissen 18 februari 1811
 3. Akten van indemniteit
 4. Deel/Akte: Akte 631
  Inventarisnr.: W001 - 310 - 1
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Akteplaats: Stad Bilsen,BEL
  Archief: Stad Woerden
  Beheersnummer: W001
  Archief: Stad Woerden
  Beschrijving index: Akten van indemniteit (ingekomen) Woerden, 1766 - 1766
  Inventarisnummer: 310-I
  Aktenummer: 631
  Naam: Elisabeth Killens
  Burgerlijke staat: weduwe
  Partner: Willem van Weert
  Uitgever: Stad Bilsen (Land van Luik)
  Datum: 09-09-1766
  Inhoud: Deze akte was bestemd voor Woerden.
  Opmerkingen: Eerder weduwe van Willem van Weert. Ze gaat bij haar zoon Peter van Weert in Woerden wonen.
  Gebeurtenissen 9 september 1766
 5. Notariele akte 12a Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 6. Archief: Notarieel archief Woerden
  Inventarisnr.: 8703 akte 12a
  Notaris: Olivier Groeneyk
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Onderwerp: lening
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Gebeurtenissen 17 september 1762
 7. Notariele akte 18 Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 8. Archief: Notarieel archief Woerden
  Notaris: Johannes Okhuysen
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Inventarisnr.: 8698 akte 18
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Onderwerp: geldlening
  Gebeurtenissen 28 april 1792
 9. Bouwhistorische verkenning korenmolen "De Windhond" te Woerden Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 10. Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Als bijlage bij raadsbesluit 17R.00127 d.d. 21 februari 2017 Gemeente Woerden
  veld 1: Ergoed Advies Groen
  Gebeurtenissen 21 mei 2014
 11. Transportakte De Windhond te Woerden Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 12. Straatnaam: Haverstraat
  Archief: Stadsgerecht Woerden
  Onderwerp: Schepenakten Woerden, 1762
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Beheersnummer W017
  Archief Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
  Beschrijving index Schepenakten Woerden, 1762
  Inventarisnummer 62
  Folionummer 58v
  Naam Pieter van Waard
  Type akte transport
  Datum 29-04-1762
  Inhoud Jan Welle, weduwe van Katarina Kelling, transporteert aan Pieter van Waard: a) de helft van een windkorenmolen met gereedschappen op de stadswal te Woerden, en b) de hleft van een huis, tuin en erf achter de molen aan de Haverstraat te Woerden. Het huis ligt tussen de Haverstraat en de Molenstraat en wordt aan de ene zijde belend door Robbert Macdonald en aan de andere zijde door de stadswal. Het geheel is belast met twee hypotheken van 2500 en 6500 gulden ten behoeve van Bartholomeus Verhoek. Daarnaast is de molen ook nog belast met een jaarlijks windgeld van 12 gulden ten behoeve van de stad en een Honthorstpacht van 5 stuivers. De koopsom bedraagt 8500 gulden, die de koper voldoet door overname van de helft van de twee hypotheken tot een totaalbedrag van 4500 gulden en betaling van 4000 gulden in contant geld.
  Inventarisnr.: 62 fol 58v
  Omschrijving: windkorenmolen en woonhuis
  Verkoper: Jan Welle
  Koper: Pieter van Waard (Weert)
  Gebeurtenissen 29 april 1762
 13. Transportakte De Windhond te Woerden
 14. Verkoper: Elisabeth Kellens
  Archief: Stadsgerecht Woerden
  Onderwerp: transport
  Straatnaam: Haverstraat
  Omschrijving: windkorenmolen en woonhuis
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Beheersnummer: W017
  Archief: Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
  Beschrijving index: Schepenakten Woerden, 1762 - 1762
  Inventarisnummer: 62
  Folionummer: 77v
  Naam: Peter van Waart
  Type akte: transport
  Datum: 16-09-1762
  Inhoud: Peter Willems, gehuwd met Anna Francisca Kellens, en Elisabeth Kellens, weduwe van Anthoon Philippart, erfgenamen van Catharina Kellengs, gehuwd met Jan Welle, (gemachtigde is Johannes Theelen), transporteren aan Pieter van Waart: a) de helft van een stenen windkorenmolen met stal en inventaris, gelegen op de stadswal te Woerden, en b) de helft van een huis, tuin en erf aan de Haverstraat te Woerden. Het geheel ligt tussen de Haverstraat en de Molenstraat en wordt aan de ene zijde belend door Robbert Macdonald en aan de andere zijde door de stadswal. De molen is belast met een jaarlijkse recognitie van twaalf gulden voor het windrecht ten behoeve van het stadsbestuur; het huis is belast met een jaarlijkse Honthorstpacht van vijf stuivers. Molen en huis gezamenlijk zijn belast met twee hypotheken uit 1743 en 1755 ten bedrage van in totaal 9000 gulden ten behoeve van Bartholomeus Verhoek. De koopsom bedraagt 8500 gulden, waarvan de koper 3300 gulden contant betaalt, de helft van de hypotheken tot een bedrag van 4500 gulden overneemt en de resterende 700 gulden leent van de verkopers onder hypotheekstelling van het verkochte onroerend goed.
  Retroacta: 22-01-1762, notaris P. Frederix te Maastricht; 25-01-1762, notaris S. Clerx te Aldenbiesen.
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Verkoper: Peter Willems
  Inventarisnr.: 62 fol 77v
  Koper: Pieter van Waart (Weert)
  Gebeurtenissen 16 september 1762
 15. Transportakte tuin aan Molenstraat te Woerden Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 16. Omschrijving: De tuin ligt tussen de straat en het eigendom van Dirk Roos en wordt aan de ene zijde belend door Jan Vollebregt en aan de andere zijde door Anna Kerssen.
  Inventarisnr.: 65 folio 129v
  Straatnaam: Molenstraat
  Archief: Stadsgerecht Woerden
  Verkoper: Lutherse gemeente
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Koper: Pieter van Waart
  Gebeurtenissen 15 februari 1781
 17. Transportakte tuin aan Molenstraat te Woerden Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 18. Verkoper: Pieter van Waart
  Inventarisnr.: 65 folio 133v
  Straatnaam: Molenstraat
  Omschrijving: De tuin ligt tussen de straat en het erf van Dirk Roos en wordt aan de ene zijde belend door Jan Vollebregt en aan de andere zijde door Anna Kerssen.
  Onderwerp: transport
  Koper: Willem Zuman
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Archief: Stadsgerecht Woerden
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Gebeurtenissen 15 februari 1781
 19. Transportakte weiland, boomgaard en bosland Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 20. Koper: Pieter van Waard
  Verkoper: Dirkje Knobbout, weduwe van Nicolaas van Zeijst
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Archief: Stadsgerecht Woerden
  Inventarisnr.: 66 fol 78
  Onderwerp: Schepenakten Woerden, 1789
  Beheersnummer W017
  Archief Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
  Beschrijving index Schepenakten Woerden, 1789
  Inventarisnummer 66
  Folionummer 78
  Naam Pieter van Waard
  Type akte transport
  Datum 10-07-1789
  Inhoud Dirkje Knobbout, weduwe van Nicolaas van Zeijst (gemachtigde is Johannes Okhuijsen, vroedschap en burgemeester van Woerden), transporteert aan Pieter van Waard a) 1 morgen 208 roe weiland en boomgaard nabij de bleek op het Oudeland buiten de Rietvelderpoort onder Woerden. Het land ligt tussen eigendommen van het Gewest Holland en dat van de weduwe van Gijsbert de Wit en wordt aan de ene zijde belend door de weduwe De Wit en aan de andere zijde door de weduwe De Wit en Willem Zuident; b) 1 morgen 209 roe wei- en bosland op Honthorst of de Hoflanden onder Woerden. Het land ligt tussen de Singel en het eigendom van Aart van Zeijst en wordt ten zuiden belend door Jan de Jager en Jan Engelke Meijer en ten noorden door Aart van Zeijst. De koper moet het huurcontract, dat wijlen Nicolaas van Zeijst heeft gesloten met Jan Engelke Meijer, respecteren. De koopsom bedraagt 900 gulden.
  Retroacta 13-06-1789, notaris mr N. van Ossenbergh te Wijk bij Duurstede.
  Omschrijving: weiland en boomgaard
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Gebeurtenissen 10 juli 1789
 21. Impost op begraven P v Weert Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 22. Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Nummer toegang: reg. 7
  Archiefnaam: FamilySearch
  Archief: Gaardersarchief 1779 - 1804
  Gebeurtenissen 9 februari 1797
 23. Notariele akte 29 Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 24. Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Onderwerp: Testament
  Inventarisnr.: 8666 akte 29
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Notaris: Gijsbert Swartendijk
  Archief: Notarieel archief Woerden
  Gebeurtenissen 24 augustus 1769
 25. Afschrift testament folio 397v P van Weert en A Blommerstijn Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 26. Beschrijving Index: Schepenakten Woerden, 1769
  Afschrift van het testament, verleden voor notaris mr Gijsbert Swartendijk te Woerden, van het echtpaar Pieter van Weert en Aletta Blommestein, waarbij de echtelieden van de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam benoemen. Op basis van dit testament heeft Aletta Blommestein tussen 1798 en 1806 laten registreren, dat de stenen korenmolen met stal op de stadswal, een huis, erf en tuin aan de Haverstraat alsmede 1 morgen 280 roe land op het Oudeland, alles te Woerden haar eigendom zijn als erfgenaam van haar overleden echtgenoot.
  Archief: Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
  Inventarisnr.: 67
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  folio/blz: 397v
  type akte: testament
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Beheersnr.: WO17
  Gebeurtenissen 24 augustus 1769
 27. Notariele akte 37 P v Weert en A Blommerstijn Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 28. Notaris: Jan Meulman
  Archiefnaam: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
  Onderwerp: Testament
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Inventarisnr.: 8725 akte 37
  Archief: Notarieel archief Woerden
  Gebeurtenissen 20 oktober 1794
 29. Ondertrouw P van Weert en A Blommestijn Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 30. Plaats: Utrecht
  Nummer toegang: 702-7
  Akteplaats: Utrecht,UT,NLD
  Archief: Utrecht CIV trouwen 1765-1770
  Blz.: 571
  Archiefnaam: Het Utrechts Archief
  Inventarisnr.: 3295-22
  Gebeurtenissen oktober 1768
 31. Trouwboek P v Weert en A Blommestijn Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 32. Inventarisnr.: 22.II p33
  Archiefnaam: Nationaal Archief
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Archief: DTB RK
  Gebeurtenissen 15 november 1768
 33. Trouwakte P van Weert en A Blommestijn Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 34. Archief: Gerecht 1750 - 1779
  Archiefnaam: Nationaal Archief
  Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Inventarisnr.: 25.II folio
  Gebeurtenissen 25 november 1768
 35. Impost huwelijk P van Weert en A Blommestijn Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 36. Akteplaats: Woerden,ZH,NLD
  Archiefnaam: Nationaal Archief
  Inventarisnr.: GWo6.I p 32
  Archief: Gaardersarchieven 1764-1779
  Gebeurtenissen 28 oktober 1768
 37. Trouwakte P v Weert en A Blommesteyn Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 38. Archief: Utrecht CIV trouwen 1734-1778
  Archiefnaam: Het Utrechts Archief
  711.87 Utrecht CIV trouwen 1734-1778
  Bookmark Delen Reageren Print knop
  TrouwinschrijvingTrouwinschrijving Pieter van Weert en Aletta Blommesteyn,
  Bruidegom:
  Pieter van Weert
  Voornaam: Pieter
  Tussenvoegsel: van
  Achternaam: Weert
  Bruid:
  Aletta Blommesteyn
  Voornaam: Aletta
  Achternaam: Blommesteyn
  Aktedatum:
  12-11-1768
  Huwelijksplaats:
  Utrecht
  Akteplaats:
  Utrecht
  Gezindte:
  CIV
  Toegangsnummer:
  711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
  Inventarisnummer:
  87
  Paginanummer:
  400
  711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
  Inventaris
  1. Gemeente Utrecht
  1.3. Huwelijksregisters
  1.3.1. Burgerlijk
  85-88 Registers van huwelijken gesloten voor de schepenen, 1585-1811
  Akteplaats: Utrecht,UT,NLD
  Inventarisnr.: 711.87 blz 400
  Gebeurtenissen 12 november 1768

Over de familienaam Van Weert


Historische context • De temperatuur op 9 februari 1797 lag rond de 2,0 °C. De wind kwam overheersend uit het zuid-zuid-westen. Typering van het weer: betrokken. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1797: Bron: Wikipedia
  • 26 februari » De Bank of England geeft het eerste bankbiljet van 1 pond uit.
  • 4 maart » John Adams wordt beëdigd als 2e president van de Verenigde Staten.
  • 12 mei » Napoleon neemt de Republiek Venetië in, wat vanaf 726 een onafhankelijk land was.
  • 11 oktober » Zeeslag bij Kamperduin
  • 22 oktober » Boven Parijs maakt André-Jacques Garnerin de eerste bekende parachutesprong.
  • 31 oktober » Frederika van Baden huwt met koning Gustaaf IV Adolf van Zweden.


Bron: Wikipedia
    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Martien Jonker, "Stamboom Trompert en Mondriaan", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-trompert-en-mondriaan/I639.php : benaderd 17 juni 2021), "Pieter van Weert (????-1797)".

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!


Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?