genealogieonline

Stamboom Schrier-Bronsema

Foto van Chris Schrier

De publicatie Stamboom Schrier-Bronsema is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 6.657 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 1.043 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Deze stamboom beschrijft het voorgeslacht van de familie Schrier-Bronsema, voorzover het personen betreft van de families Schrier, Dees en de Goffau enerzijds (tak Chris Schrier) en Bronsema, Verhoeven en Tamminga anderzijds (tak Trudie Bronsema). Inmiddels betreft dit ruim 6600 personen.

Gegevens van de voornoemde families zijn in noeste arbeid verkregen door raadpleging van zoveel mogelijk betrouwbare bronnen,  aanwezig op het internet. Ongetwijfeld zijn er nog fouten aanwezig. Vooral gegevens van voor 1800 ontbreken (nog) of zijn onvolledig en/of aanvechtbaar. Suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom via het contactformulier.

Voor veel gegevens van de familie Dees is dank verschuldigd aan heer Drs. D.J.D. Dees, auteur van het boek "Het geslacht Dees-van de Raedden 1582-1982" en de update van 1993. Waarvoor oprechte dank! 

Laatste update: 6 februari 2019


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verledenProbeer de service vrijblijvend

meer dan 6000 genealogen
gingen u voor!