genealogieonline

Stamboom Schram - Verlaan » Hendrikus Anthonius Schram (1919-1984)

Persoonlijke gegevens Hendrikus Anthonius Schram 

Bron 1

Voorouders (en nakomelingen) van Hendrikus Anthonius Schram

Hendrikus Anthonius Schram
1919-1984


Notities over Hendrikus Anthonius Schram

Bibliotheek Klooster Sint Aegten, boeken vanaf 1800


Lz-3.21-SCHR Geest van bevrijding: Henk Schram (1919-1984) en zijn zien, oordelen, handelen / J. Schoormans


Titel:


Geest van bevrijding: Henk Schram (1919-1984) en zijn zien, oordelen, handelen


Auteur:


Schoormans, J.


Uitgave:


Uitgeverij Valkhof Pers / Nijmegen


Jaar van uitgave:


[2000]


Formaat in cm:


21


Aantal pagina's:


216


Namen


Schram, Henk


Henk Schram werd geboren op 28 november 1919 in Nes aan de Amstel. Zijn vader was rijksveldwachter, zijn moeder stamde uit een Maas­trichtse arbeidersfamilie en had als verpleegster gewerkt. In 1922 verhuisde het gezin naar Afferden. Vandaar ging het naar Vijlen, Vaals en Lemiers. Schram, die uitgroeide tot wereld­burger, zou zich altijd met Limburg ver­bonden voe­len. Waar hij zich ook bevond, bleef hij aan de provincie en dier bevol­king refereren. En hij zou op latere leeftijd met name Limburgse werkende jongeren inspireren bij hun inzet voor een samenle­ving die recht deed aan ieders kwaliteiten als mens en als medemens.

Op twaalfjarige leeftijd koos Henk Schram - als eerste van drie broers - voor de Oblaten van Maria, een wat armoedige Franse missie-orde die een kleinsemi­narie had in Sint-Gerlach. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog studeerde hij in België. Er volgde een panische vlucht naar de kust, die de seminaristen de wreedheid van de oorlog toonde. Nu waren veel jonge oblaten zich er toch al van bewust, dat zij een actieve rol moesten spelen in de samenle­ving. Schram bracht het ertoe, vanuit Weert deel te nemen aan het Verzet en daarbij religieu­ze oversten te omzeilen. Hij leerde kortom zijn eigen weg te kiezen. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen. In 1944 werd hij tot priester gewijd, in 1946 volgde zijn uitzending naar Ceylon.

Henk Schram was uiteraard een kind van zijn tijd en omgeving. Hij heeft echter zover onze blik reikt een opvallende openheid aan de dag gelegd. Hij had een ruime horizon en stond open voor wat anderen te melden hadden. Hij zou niet licht iemand ver­oordelen. En hij voelde er nog minder voor, een ander zijn mening op te dringen. Toch had hij die. Schram was er tot in zijn merg van overtuigd, dat ieder mens kind is van God...dus verantwoordelijk is voor zijn medemensen, die immers zijn broers en zussen zijn. Diep door­drongen was hij er ook van, dat ieder mens een onvervreemdbare waarde heeft en dat de menselijke waardigheid door (maatschap­pelijk) onrecht in het gedrang kan komen. 'God dienen' bete­kende volgens Schram: je eigen situatie en die van anderen onderzoeken en bespiegelen, werken aan verbetering, en anderen ertoe aanzetten hetzelfde te doen.

In Ceylon, het huidige Sri Lanka, werkte hij de eerste jaren als zielzorger in parochies van voornamelijk vissers en als leraar en decaan op een elite-college. Het land, dat in die tijd onafhankelijk werd van Engeland, kende grote maatschappe­lijke onrust. Katholieken, die een kleine maar invloedrijke minderheid vormden, hadden daar niet direct antwoord op. Schram hielp dit formuleren. Hij putte uit het gedach­tengoed van de Belgische priester Jozef Cardijn en diens beweging ván, vóór en dóór werkende jongeren. In samen­werking met onder anderen Cardijn en Ceylonese en Franse collega's slaagde hij erin in Ceylon zo'n beweging op te bouwen.

"Zien, oordelen, handelen", luidde het devies. Katho­lieken dienden volop actief te worden in hun samenleving. Zij dienden zich, ook als zij van lage komaf waren, bewust te worden van hun waardigheid en verantwoordelijkheid. Zij moesten hun ogen, oren, gevoel en verstand de kost geven in hun eigen woon- en werkomge­ving, zij moes­ten de sloppenwij­ken in en actief worden in vakbonden en andere maatschappelijke organisaties. Schram en de zijnen beperkten zich niet tot werkende jongeren, maar betrok­ken eveneens middelba­re-scholieren en volwas­se­nen van elke rang en stand bij hun werk. In het door ver­schillen in wel­stand, kaste en etnische of religieu­ze ach­tergrond ver­scheurde Ceylon bleven zij opkomen voor mense­lijke waardig­heid en onderling begrip. Schram heeft dan ook jaren­lang van alle kanten onder vuur gele­gen. Een reden te meer om hem aan te vallen, was dat hij leken in de katho­lieke kerk mondig hielp maken en zich naar veler smaak te veel afgaf met anders­gelo­venden en marxisten, die hem overi­gens ook aanvie­len.

Zijn takt en geloof hebben Schram overeind helpen houden. Daarbij vond hij internatio­naal steeds meer erkenning: Schram hielp Cardijn's bewe­ging elders in Azië opbouwen en was zelfs een steun en toeverlaat van Australische aalmoe­zeniers. Schram koesterde zijn contac­ten. Hij vond dat Ceylo­nezen, die de beweging moesten dragen, op de hoogte moesten zijn van de ontwikkelingen in binnen- en bui­tenland. Net als Cardijn was hij er bovendien van overtuigd dat de mensheid één grote familie vormde en dat wat op de ene plek gebeurde gevol­gen had voor mensen elders. Er moest dus worden samengewerkt; mensen overal ter wereld konden van elkaar leren. Ceylonezen reisden in het rond om cursussen te volgen en internationale bijeen­komsten bij te wonen. Schram deed Rome, Manila, Brussel, Parijs, Amsterdam en zoveel andere plaatsen aan om internatio­nale solidariteit en een grotere rol voor leken in de kerk te bepleiten.

In 1966 keerde hij voorgoed naar Nederland terug. Hij vond dat zijn taak in Ceylon erop zat en had door keiharde arbeid en een uiterst sobere levenswijze zijn gezondheid ondermijnd. De komende jaren zou hij een grote steun zijn voor leden van de KWJ Beweging van Werkende Jongeren die hun eigen weg zochten. Met name Limburg was in beweging. De oude gezagsverhoudingen in kerk, maatschappij en gezin verloren hun vanzelfsprekend­heid. Streek en provincie kregen zwaar te lijden onder het sluiten van de steenkoolmijnen en het misluk­ken van de econo­mische herstructurering en de wereldwijde stagnatie die daar overheen kwam. Provinciaal, landelijk en internationaal was Schram ook een inspirator voor progressie­ven die veranderingen nastreefden binnen de katholieke kerk, voor mensen die het opnamen voor het milieu, of die zich inzetten in een vredes- of Derde-Wereldgroep. Schram zette aan het denken, legde verbanden en meer nog: hij luisterde. Hij gaf mensen het gevoel dat zij er recht op hadden, serieus te worden genomen. Op 9 oktober 1984 blies hij te Amsterdam zijn laatste adem uit. "Wie een licht wil zijn, moet verdragen te branden", had hij ooit in zijn dagboek opgete­kend. Henk Schram was opgebrand.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hendrikus Anthonius Schram?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Stamboom familie M Spiertz, Margriet Spiertz, Henk Schram, 30 augustus 2010
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com
  Familiesite: Stamboom familie M Spiertz
  Stamboom: spiertz

Tijdbalk Hendrikus Anthonius Schram

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Schram

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Schram.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Schram.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Schram (onder)zoekt.

Historische context


 • De temperatuur op 28 november 1919 lag tussen -0.3 °C en 4,7 °C en was gemiddeld 3,1 °C. Er was 0.5 mm neerslag. Er was 0.1 uur zonneschijn (1%). De gemiddelde windsnelheid was 3 Bft (matige wind) en kwam overheersend uit het zuiden. Bron: KNMI
 • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 9 september 1918 tot 18 september 1922 was er in Nederland het kabinet Ruys de Beerenbrouck I met als eerste minister Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP).
 • In het jaar 1919: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 6,7 miljoen inwoners.
  • 21 maart » De Hongaarse Radenrepubliek wordt uitgeroepen (zie Béla Kun).
  • 23 maart » Benito Mussolini richt de fascistische partij op.
  • 9 juni » De Israëlische krant Haaretz verschijnt als Hebreeuws dagblad in Tel Aviv, alwaar het hoofdkantoor nog steeds is gevestigd.
  • 11 juli » In Nederland wordt een wet opgesteld waarin de achturige werkdag en een vrije zondag worden vastgelegd.
  • 7 augustus » Afghanistan wordt onafhankelijk.
  • 19 november » Oprichting van de Apostolische Prefectuur Celebes in Nederlands-Indië.

 • De temperatuur op 9 oktober 1984 lag tussen 10,2 °C en 15,5 °C en was gemiddeld 13,9 °C. Er was 5,6 mm neerslag gedurende 4,3 uur. Het was zwaar bewolkt. De gemiddelde windsnelheid was 2 Bft (zwakke wind) en kwam overheersend uit het west-zuid-westen. Bron: KNMI
 • Koningin Beatrix (Huis van Oranje-Nassau) was van 30 april 1980 tot 30 april 2013 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van donderdag 4 november 1982 tot maandag 14 juli 1986 was er in Nederland het kabinet Lubbers I met als eerste minister Drs. R.F.M. Lubbers (CDA).
 • In het jaar 1984: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 14,4 miljoen inwoners.
  • 10 januari » Na 117 jaar knopen de Verenigde Staten en het Vaticaan weer diplomatieke banden aan.
  • 14 februari » Het zesjarige meisje Stormie Jones uit Texas is de eerste mens die een geslaagde gecombineerde hart-levertransplantatie ondergaat.
  • 30 mei » In Rome wint Liverpool de Europacup 1 door in de finale thuisploeg AS Roma na strafschoppen te verslaan. Na afloop komt het tot ernstige rellen in de Italiaanse hoofdstad, waarbij 42 mensen gewond raken.
  • 20 september » Lancering van de krant "24 uur" in Vlaanderen; een tabloïd volksdagblad dat al op 26 oktober van datzelfde jaar haar uitgave moet staken; "24 uur" werd zwaar geboycot door de dagbladverkopers die het niet namen dat het dagblad ook buiten hun circuit gedistribueerd werd.
  • 4 oktober » Benoeming van Johannes ter Schure tot hulpbisschop van Roermond.
  • 25 november » Zaligverklaring van José Manyanet y Vives (1833-1901), Spaans priester, Daniel Brottier (1876-1936), Frans missionaris, en Elizabeth Catez (1880-1906), Frans religieuze, in Rome door Paus Johannes Paulus II.


Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
    

De publicatie Stamboom Schram - Verlaan is samengesteld door (neem contact op).