genealogieonline

Stamboom Rondel(le)

Foto van F. Rondel

De publicatie Stamboom Rondel(le) is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 9.559 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 1.673 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


Juni 2015: Vanaf 2001 is deze stamboom op de volgende wijze tot stand gekomen:
1. De overdracht van de, eerder door mijn inmiddels overleden nicht Zus Rondel, in het gemeentearchief van Vlissingen gevonden gegevens van onze eerste in Nederland wonende voorouder: Joseph Francois Rondelle, bij overlijden in 1781 genaamd Frans Rondel. Bij hem is de naam Rondelle dus overgegaan naar Rondel. Zij vond ook de rechtreekse afstamming naar haar zelf toe via 5 generaties.
2. Het daarna verzamelen van familiegegevens door het opbellen van alle in Nederland en Belgíë wonende personen met de naam Rondel.
3. Het nazoeken van alle beschikbare digitale archieven in vooral Zeeland, (incl. de geweldige website www.zeeuwengezocht.nl), Brabant en Limburg en alle op internet beschikbare gemeentelijke, provinciale en rijksarchieven.
4. Het bezoeken van het CBG te Den Haag voor de gegevens van naar Indonesië uitgezonden en naar Australië geemigreerde families.
5. Het beschikbaar stellen van door anderen samengestelde stambomen uit de ontstane contacten via genealogie-on-line via de service van naamsvergelijkingen in verschillende stambomen. Hierdoor zijn ook in de vrouwelijke lijnen zeer veel gegevens toegevoegd kunnen worden.
6. Via het op Frankrijk en België georienteerde Geneanet zijn zeer uitgebreide familiebetrekkingen met de familie Rondelle in België gevonden.
7. Een persoonlijk bezoek van de samensteller aan de archieven van de stad Couvin in Namen (België) waar de waarschijnlijke voorouders van bovengenoemde Joseph Francois zijn gevonden. Uiteindelijk is gebleken dat alle in Nederland en een aantal in België wonende personen met de naam Rondel van hem afstammen, terwijl zijn familieleden in Belgie de achternaam Rondelle hebben behouden. Er zijn banden met families met de naam Rondelle in Frankrijk. Daar is geen onderzoek naar gedaan. De naam Rondel komt in Frankrijk zeer veelvuldig voor maar er is geen enkel verband ontdekt met onze familie in Nederland en België. Ook zijn de afstammelingen van een rond 1850 naar Engeland geëmigreerd familielid en van diverse gezinnen die rond 1950 naar Australië zijn geëmigreerd getraceerd met behulp van hun in leven zijnde afstammelingen.
Geleidelijk komt er meer inzicht betreffende de redenen waarom rond 1760 veel Belgen vanuit de kuststreek naar Zeeland vertrokken zijn. De verovering van bijv. Nieuwpoort en Oostende door de Franse troepen veroorzaakte een flinke uittocht van bewoners, waarvan kennelijk een groot aantal naar Zeeland kwam. Rond 1780 vinden we een groot aantal franse namen in de BS van bijv . Vlissingen. De meeste vluchtelingen waren rooms-katholiek en vonden in het protestante Zeeland geen houvast bij een kerkelijke gemeenschap, waardoor hun gegevens bijv. niet in kerkboeken te vinden zijn. Ook wijzigden velen hun naam in een meer Nederlands klinkende om geen problemen te houden met vijandigheid van de Zeeuwen t.o.v. de Fransen.
Momenteel bestaat het onderhoud van onze stamboom uit het aanvullen en corrigeren van ontbrekende en onjuiste gegevens. Verder worden steeds meer aanvullende gegevens van aangetrouwde families bekend door de stamboomvergelijkingen vanuit genealogieonline.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden
Terug naar de voorpagina

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!