genealogieonline

Stamboom Nieuwenhuis

Foto van Rutger Nieuwenhuis

De publicatie Stamboom Nieuwenhuis is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 108 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 27 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Welkom op de site van mijn stamboom, een der geslachten Nieuwenhuis in de regio Twente. De naam Nieuwenhuis is een wijd verspreide naam in Nederland en zal, in verschillende vormen en varianten (Nyhuis, Niehuis, Nyenhuis, etc.) in de meeste gevallen wel aan het Bentheimse stadje Nieuwenhuis, Nienhuis, Nienhaus (tegenwoordig Neuenhaus), tussen onze Drentse en Twentse grenzen gelegen, zijn oorsprong danken. Immers van oudsher zijn er steeds , jaar op jaar, jongelieden uit alle standen, zowel mannelijke als vrouwelijke, uit dit stadje naar Holland en Friesland getrokken, om daar werk en brood te zoeken en te vinden. Bij een, meest in Holland gezeten geslacht Nieuwenhuis heeft deze naam echter een bijzondere oorsprong. In de vorige eeuw vestigde zich een Deen, Jacob Nyegaard geheten, in Holland metterwoon, en wel te Alkmaar. Het Hollandse volk maakte zich deze, voor zijn volksmond enigszins vreemde, naam weldra beter van pas door er als in letterspel nydigaard "iemand van nijdige aard" van te maken. Deze verbastering van zijn naam mishaagde onze Deen. Om dus te voorkomen dat deze verbasterde naam weldra volle gelding, als het ware burgerrecht zou krijgen, zette hij het Deense Nyegaard in het Hollandse Nieuwenhuis om. Zijn afstammelingen voeren deze naam nog heden. Reeds toen ik 16 jaren jong was begon ik tijdens mijn krantenwijk te fantasseren over hoe ik geworden was wie ik nu ben. Ik besloot dat deze vraag moeilijk te beantwoorden was, zonder te weten wie mijn voorouders waren, waarvandaan ze afkomstig waren, wat ze deden en hoe ze leefden. Ik concludeerde dat door de wortelen van je familiebestaan te verkennen, je wellicht inzage krijt in een (klein) stukje van je identiteit. De eerste stappen die ik zette waren gesprekken met mijn vader. Wat kon mij vertellen over zijn vader en zijn opa? Waren er nog leuke familiekronieken? Deze informatiebron was natuurlijk niet toereikend om mijn veragen te beantwoorden. Dus ik besloot


Index op familienamen
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!