genealogieonline

Stamboom Nieswaag en hun naams-varianten

Foto van Herman Wessels

De publicatie Stamboom Nieswaag en hun naams-varianten is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 1.668 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


Nieswaag,De schrijfwijze van deze achternaam is in de loop van de jaren op allerlei wijzen mogelijk geworden.De reden daarvan is eigenlijk gemakkelijk, ambtenaren schreven wat ze hoorden in akten,omdat de naams-dragers vaak analfabeet waren of alleen zijn/haar handtekening kon zetten is het gekomen dat vele achternaams varianten mogelijk werden zoals:Nieswaag, Nieuswaag, Nieuwswaag, Niewswaag,Niezwaag, Nieuzwaag, Nieuwzwaag, Niewzwaagen dan nog de in het buitenland voor het gemak de daar uitspreekbare varianten als:Niswaag, Newswag, Newsway.

HET WIL NIET ALTIJD ZEGGEN ALS ER ONBEKEND STAAT BIJ OVERLEDEN DAT DEZE PERSONEN DAN NIET MEER IN LEVEN ZIJN MAAR HET IS MIJ ONBEKEND !

DIT EVEN TER VERDUIDELIJKING !

====================================================================================Zoals we zelf ook wel weten bestaat er nu eenmaal geen heden zonder een verleden!Daarom mag het tenslotte toch vóór altijd zo zijn en blijven:Dat wie zijnen verleden kent, grip heeft op zijnen toekomst! Wie zijnen verleden respecteert, blijk geeft van zijnen beschaving! Wie zijnen voorgeslacht niet eert, is zijnen eigenen naam niet weert! Daarom leest dezen familiegeschiedenis die geen geschiedenis is, maar een kostbaar bezit dat zijn kostbaarheid mist!Dit is dan ook een document geworden, met vele namen, die door de tijd heen vorm kreeg,met het vergetene dat ik verzamelde en voor de geïnteresseerde daarin vastlegde!


Index op familienamen
Vandaag in het verleden


Andere publicatie van Herman Wessels
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!