Stamboom Louissen » Verhalen » Louwissen of Louissen

Er zijn 2 schrijfwijzes van de achternaam: Louissen en Louwissen, met een “W” in de achternaam. Waar is het verschil in achternaam ontstaan?

Er zijn 2 schrijfwijzes van de achternaam:  Louissen en Louwissen, met een “W” in de achternaam.  Waar is het verschil in achternaam ontstaan? Is de  “W” verdwenen uit de achternaam Louwissen, of is de “W” toegevoegd aan de achternaam Louissen? Feit is dat de achternaam al vanaf het begin in Zeeland op verschillende manieren werd geschreven. In de aktes van Vlissingen en Oost- en West Souburg kun je met gemak een 15-tal schrijfwijzes onderscheiden.

Willem Louwijssen (1787-1846) krijgt twee kinderen: Jacobus Louwis en Abraham. Bij de eerste staat Louwissen in het doopboek van de hervormde kerk in Vlissingen, en bij de tweede staat Louissen. Het verschil – het toevoegen of het weglaten van de “W”- is daar dus al begonnen.
Jacobus Louwis Louwissen gaat naar Smilde. Bij de geboorte van zijn eerste kind Harm staat hij vermeld als Jacobus Louwis Louwissen, en hij tekent met J.L. Louwissen. Bij zijn tweede kind heet hij Jacobus Louwissen en tekent hij met Louissen, zonder “W”. Bij alle volgende negen kinderen  is zowel de achternaam als de handtekening Louissen.
In 1870 wordt de oudste zoon van Harm Louwissen: Jacobus geboren. De handtekening is bijzonder: er is duidelijk te zien dat er eerst met Louissen is getekend, en dat er Louwissen overheen geschreven is. Bij de volgende acht kinderen staat Harm vermeldt als Harm Louissen en hij ondertekent ook met H. Louissen. Zonder “W”.

We gaan verder met Jacobus Louwissen, geboren in 1870. Bij alle geboorte aktes van zijn kinderen heet hij Jacobus Louwissen, maar tekent hij met Louissen, op één akte na. Bij de geboorte van zijn een-na-laatste  kind tekent hij met J. Louwissen. Door de beter wordende administratie van de burgelijke stand bevriest in de loop van de 20e eeuw de schrijfwijze. Louwissen blijft met “W”en Louissen zonder “W”. Een deel van de familie Louwissen gebruikt echter in het dagelijkse leven de naam Louissen.

Andere verhalen


De publicatie Stamboom Louissen is samengesteld door (neem contact op).