genealogieonline

Stamboom Jellema, Dotinga, van der Til en Visser » Schelte van Aysma (1500-1553)

Persoonlijke gegevens Schelte van Aysma 


Voorouders (en nakomelingen) van Schelte van Aysma


Gezin van Schelte van Aysma

Hij is getrouwd met Tjets van Aesgema.

Zij zijn getrouwd.


Kind(eren):

  1. Doecke van Aysma  ????-1612 
  2. Jel Lauta van Aysma  ????-1562 
  3. Tjal van Aysma  
  4. Minck van Aysma  
  5. Ysck Scheltesdr van Aysma  ????-> 1584
  6. Focke van Aysma  ????-> 1568
  7. Tryn van Aysma  ????-1611
  8. Hessel van Aysma  1527-1592 
  9. Lolck Scheltesdr van Aysma  1553-1593 


Notities over Schelte van Aysma

Schelte van Aysma, geboren Beetgum ± 1500 ,op Aysmastate, overleden 1553/1563, zoon van Hessel Lauta van Aysma (IV) en Tjal Doeckes van Fons.
Hij boerde omstreeks 1540 op een plaats van de Aesgema's in Marrum.
Bij RvA 1540 meier van land te Marrum van het convent Marëngaarde (idem als zijn schoonvader in 1511).
Namens zijn vrouw ook bezitter/gebruiker van 25 pm land te Marrum, in 1511 in bezit van zijn schoonvader.
Zie ook GJB 1977-34.
Schelte was gehuwd met Tjets van Aesgema, afkomstig uit Marrum, overleden 1563, dochter van N. van Aesgema, ,Abbe ? of Sybren ? en N.N..
Uit dit huwelijk:
1 Hessel van Aysma, geboren Marrum 1527/1528,
2 Lolck Scheltesdr van Aysma, geboren ± 1553, overleden 10 sep 1593 ,40 jaar.
Lolck was gehuwd met Hotze van Aysma, geboren ± 1550,
3 Doecke van Aysma,
4 Jel Lauta van Aysma, overleden 19 nov 1562, begraven Wier ,grafschrift.
Zie GJB 1970-34.Zij woonde met haar man op het ouderlijk bezit te Wier.
Jel is getrouwd v 1546 met Goslick van Hiddema, geboren 1520, overleden 16 apr 1593 ,72 jaar en 8 maanden, begraven Wier ,grafschrift, zoon van Harmen Piers en Tjets Goslicksdr van Hiddema.
Hij woonde op Lautastate te Wier (vermeld bij PI 1578).
Zie ook Grafschriften IV (MEN)-blz.141.
De kwartieren op zijn graf zijn fout wat betreft de ouders van zijn grootmoeder Joest (zie N.L.127).
Goslick was later gehuwd met Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis, geboren 1527/1530, overleden 4 jun 1573, begraven Wier ,grafschrift, dochter van Wybe Gerrits van Jelgerhuis en Bauck Ndr.
5 Tjal van Aysma.
6 Minck van Aysma.
7 Ysck Scheltesdr van Aysma, overleden n 1584.
Zie HvF 16699 en HvF 16701 resp. d.d.23-10-1581 en 3-11-1584.
Ysck was gehuwd met Poppe Laeses, overleden v 1561, zoon van Laes Poppes.
Zie GJB 1977-34.
Ysck was gehuwd met (2) Sipcke Rispens, overleden voor 1580, zoon van Ulbe Sipckes Rispens.
Hij woonde misschien te Witmarsum. Zie verder GJB 2013-179
8 Focke van Aysma, overleden n 1568.
Schepen te Leeuwarden.In 1568 verbannen.
9 Tryn Scheltesdr van Aysma, overleden Leeuwarden 13-1-1611
Zij was een zuster van Ysck en wordt met haar genoemd in 1580 (zie GJB 2013-180).
Op 10-5-1579 wordt zij als weduwe lidmaat te Franeker.
Tryn was gehuwd met Syuerdt Rispens, overleden voor 10-5-1579, zoon van Ulbe Sipckes Rispens
Hij was een broer van Sipcke, getrouwd met zijn schoonzuster Ysck.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Schelte van Aysma?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Schelte van Aysma

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van Aysma