genealogieonline

Stamboom Jellema, Dotinga, van der Til en Visser » Hessel Douwe Ernst van Aysma (????-< 1637)

Persoonlijke gegevens Hessel Douwe Ernst van Aysma 


Voorouders (en nakomelingen) van Hessel Douwe Ernst van Aysma

Hessel Douwe Ernst van Aysma
????-< 1637

(1) 

Gezin van Hessel Douwe Ernst van Aysma

(1) Hij is getrouwd met Catharina Sybrensdr van Walta.

Zij zijn getrouwd.


Kind(eren):

  1. Hessel van Aysma  1637-1684


Notities over Hessel Douwe Ernst van Aysma

Hessel van Aysma, overleden v 7 dec 1637 , zoon van Hotze van Aysma (VII-a) en Lolck Scheltesdr van Aysma.

Op 6-4-1601 als Hesselus ab Aisma student te Franeker.
Kapitein in het leger.
In 1671 de namen van hem en zijn vrouw (als wijlen) op de kerkklok van Oudkerk.
HvF 16792 d.d.7-12-1637:Hessel is overleden en zijn broer Focco,secretaris van Ferwerderadeel,wordt voogd over zijn kind.
Hessel is getrouwd Sneek 12 okt 1634 met Catharina Sybrensdr van Walta, geboren ± 1598, overleden 27 nov 1667,
dochter van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.
HvF 16792-93v d.d.21-7-1634:als zij voor de 2e keer wil trouwen met Hessel van Aysma vraagt zij samen met haar broer Douwe voogdij aan voor de minderjarige kinderen met als doel scheiding van de vaderlijke goederen;voogd wordt o.a.Albert van Loo te Rotterdam.
Voor haar begrafenis zie T342-05 nr.37.
Catharina is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 dec 1619 ,voor het gerecht en getrouwd 1619 ,3e pr.26-12-1619 Leeuwarden met Gysbert van Arentsma, geboren ± 1597, overleden 1631 ,34 jaar, zoon van Arent van Arentsma en Margaretha Fockens.
Catharina is later getrouwd 27 jun 1639 met Johan van Aylva, geboren ± 1614, overleden 1660, begraven Hemelum, zoon van Sjoerd van Aylva en Fopck Reynsdr Lieuwkema.
Uit het huwelijk van Hessel en Catharina:
1 Hessel van Aysma, afkomstig uit Koudum in 1662, geboren ± 1637, overleden n 1684.
Hij was ritmeester en testeerde in 1669 te Oudkerk (DDD1).
In 1671 kerkvoogd te Oudkerk.
Zijn naam en die van zijn vrouw in 1671 op de kerkklok van Oudkerk.
Hessel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 aug 1662 en getrouwd Finkum 24 aug 1662 met Hester van Loo, overleden n 1684, dochter van Albert van Loo en Machteld van Arentsma.
Bij trouwen in 1662 was zij weduwe van een ritmeester.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hessel Douwe Ernst van Aysma?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Van Aysma