Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Ocke Ulbes (23) thoe Rispens

Generatie 1

1.

Ocke Ulbes (23) thoe Rispens, is geboren 1375 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1402 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands met Jetske Bonga.

Zij kregen 4 kinderen:

Ocke Ulbes (23) is overleden en is begraven.

Generatie 2

2.

Jel Ockes (12) thoe Rispens, dochter van Ocke Ulbes (23) thoe Rispens en Jetske Bonga, is geboren 1395 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1410 met Lolcke Hessels Rheen.

Zij kregen 1 kind:

Jel Ockes (12) is overleden en is begraven.

3.

Aucke Ockes (7) thoe Rispens, zoon van Ocke Ulbes (23) thoe Rispens en Jetske Bonga, is geboren 1428 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Trijntje Geertsma.

Zij kregen 1 kind:

Aucke Ockes (7) is overleden en is begraven.

4.

Sipcke Ockes (1) thoe Rispens, zoon van Ocke Ulbes (23) thoe Rispens en Jetske Bonga, is geboren 1429 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Sipcke Ockes (1) is overleden en is begraven.

5.

Ulbeth Ockes (3) thoe Rispens, zoon van Ocke Ulbes (23) thoe Rispens en Jetske Bonga, is geboren rond 1430 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Bauck Douwes Wyns.

Zij kregen 2 kinderen:

Ulbeth Ockes (3) is overleden en is begraven.

Generatie 3

6.

Hessel Lolckes (12) Rheen, zoon van Lolcke Hessels Rheen en Jel Ockes (12) thoe Rispens, is geboren 1420 in Lutkewierum, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1450 met Bauck Taeckes Bootsma.

Zij kregen 1 kind:

Hessel Lolckes (12) is overleden en is begraven.

7.

Ocke Agges (7) thoe Rispens, zoon van Aucke Ockes (7) thoe Rispens en Trijntje Geertsma, is geboren 1454 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 2 kinderen:

Ocke Agges (7) is overleden 1512.

8.

Ulbe Sickes (1) Rispens, zoon van Sipcke Ockes (1) thoe Rispens en ??, is geboren 1455 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1479 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands met Foeck Douwes thoe Wyns.

Zij kregen 1 kind:

Ulbe Sickes (1) is overleden na 1533 in Witmarsum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

9.

Gerlof Ulbes (2) Rispens, zoon van Ulbeth Ockes (3) thoe Rispens en Bauck Douwes Wyns, is geboren 1455 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Gerlof Ulbes (2) is overleden op 18 september 1494 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands.

10.

Ulbe Ulbes (1) Rispens, zoon van Ulbeth Ockes (3) thoe Rispens en Bauck Douwes Wyns, is geboren 1460 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1510 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands met Eelck Sjoerds van Aylva.

Zij kregen 1 kind:

Ulbe Ulbes (1) is overleden 1532 in Bolsward, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

11.

Lolcke Hessels (12) Rheen, zoon van Hessel Lolckes (12) Rheen en Bauck Taeckes Bootsma, is geboren 1450 in Rien, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Lolcke Hessels (12) is overleden 1500 in Rien, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands.

12.

Obba Ockes (6) Rispens, zoon van Ocke Agges (7) thoe Rispens en ??, is geboren 1475 in Bolsward, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1500 met N. Jarichs.

Zij kregen 1 kind:

Obba Ockes (6) is overleden en is begraven.

13.

Aucke Ockes (1) thoe Rispens, zoon van Ocke Agges (7) thoe Rispens en ??, is geboren rond 1479 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1499 met Engel N..

Zij kregen 1 kind:

Aucke Ockes (1) is overleden 1545 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands.

14.

Claes Ulbes (1) Rispens, zoon van Ulbe Sickes (1) Rispens en Foeck Douwes thoe Wyns, is geboren 1488 in Witmarsum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1508 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands met Hylck Douwes Langwirt.

Zij kregen 1 kind:

Claes Ulbes (1) is overleden en is begraven.

15.

Ulbe Gerlofs (2) Rispens, zoon van Gerlof Ulbes (2) Rispens en ??, is geboren 1490 in Friens, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Ulbe Gerlofs (2) is overleden en is begraven.

16.

Sjoerdje Ulbes (1) thoe Rispens, dochter van Ulbe Ulbes (1) Rispens en Eelck Sjoerds van Aylva, is geboren rond 1530 in Oosterend, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd rond 1550 in Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands met Tjaerdt Sybolts.

Zij kregen 1 kind:

Sjoerdje Ulbes (1) is overleden voor 1591.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra is samengesteld door (neem contact op).