Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Aesge Fockes (48) van Heringa

Generatie 1

1.

Aesge Fockes (48) van Heringa, is geboren 1435 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1460 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands met Wybecke Jarichs (48) Jellama, dochter van Jarich Wybes Jellama (48) Jelckama van Metzlawier en Syoucke Sjoerds (48) Wiarda. Zij is geboren 1430 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Wybecke Jarichs (48) is overleden en is begraven.

Zij kregen 3 kinderen:

Aesge Fockes (48) is overleden op 5 april 1464.

Generatie 2

2.

Tjepcke Aesghes (9) Jellama van Marshorne, zoon van Aesge Fockes (48) van Heringa en Wybecke Jarichs (48) Jellama, is geboren rond 1470 in Poppingawier, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1490 in Mantgum, Baarderadeel, Friesland, NL met Feyck Hesseldr.

Zij kregen 6 kinderen:

Tjepcke Aesghes (9) is overleden rond 1538 in Poppingawier, Rauwerdhem, Friesland, NL.

3.

Aesge Aesges (5) van Heringa, zoon van Aesge Fockes (48) van Heringa en Wybecke Jarichs (48) Jellama, is geboren 1475 in Poppingawier, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Aesge Aesges (5) is overleden 1533 in Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Netherlands.

4.

Hendrick Aesghes (34) Heringa, zoon van Aesge Fockes (48) van Heringa en Wybecke Jarichs (48) Jellama, is geboren 1480 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Hendrick Aesghes (34) is overleden en is begraven.

Generatie 3

5.

Aesghe Tjepckes (9) van Marshorne, zoon van Tjepcke Aesghes (9) Jellama van Marshorne en Feyck Hesseldr, is geboren 1492 in Poppingawier, Boarnsterhim, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Aeth Hendricksdr.

Zij kregen 4 kinderen:

Aesghe Tjepckes (9) is overleden 1546 in Poppingawier.

6.

Hotze van Marshorne, zoon van Tjepcke Aesghes (9) Jellama van Marshorne en Feyck Hesseldr, is geboren rond 1494. Hotze is overleden en is begraven.

7.

Syts Tjepckesdr van Marshorne, dochter van Tjepcke Aesghes (9) Jellama van Marshorne en Feyck Hesseldr, is geboren 1496 in Poppingawier, Boarnsterhim, Friesland, Netherlands. Syts Tjepckesdr is overleden 1536.

8.

Haye Tjepckes van Marshorne, zoon van Tjepcke Aesghes (9) Jellama van Marshorne en Feyck Hesseldr, is geboren rond 1500. Haye Tjepckes is overleden en is begraven.

9.

Hessel Tjepcke Easghes van Marshorne, zoon van Tjepcke Aesghes (9) Jellama van Marshorne en Feyck Hesseldr, is geboren 1505 in Poppingawier, Boarnsterhim, Friesland, Netherlands. Hessel Tjepcke Easghes is overleden en is begraven.

10.

Eling Tjepckes van Marshorne, zoon van Tjepcke Aesghes (9) Jellama van Marshorne en Feyck Hesseldr, is geboren rond 1505. Eling Tjepckes is overleden en is begraven.

11.

Gerrit Aesghes (5) Ysera, zoon van Aesge Aesges (5) van Heringa en ??, is geboren 1501 in Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1520 in Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Netherlands met Ansck Gijsberts (8) Donia, dochter van Gysbert Jelmers Donia en Tyed Johansdr (8) Auckama. Zij is geboren rond 1505 in Harlingen, Friesland, Netherlands. Ansck Gijsberts (8) is overleden op 12 november 1569 in Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Gerrit Aesghes (5) is overleden 1535 in Stiens.

12.

Aesghe Hendricks (34) Heringa (Westra), zoon van Hendrick Aesghes (34) Heringa en ??, is geboren 1515 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 2 kinderen:

Aesghe Hendricks (34) is overleden en is begraven.

Generatie 4

13.

Tjepcke Aesghes Jellama van Marshorne (van Heringa), zoon van Aesghe Tjepckes (9) van Marshorne en Aeth Hendricksdr, is geboren rond 1525 in Kollumerzwaag Friesland. Tjepcke Aesghes is overleden op 2 november 1616 in Oostermeer Tytsjerksteradiel Friesland.

14.

Hendrick Aesghes (9) van Marshorne, zoon van Aesghe Tjepckes (9) van Marshorne en Aeth Hendricksdr, is geboren 1527 in Poppingawier, Boarnsterhim, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1547 in Mantgum, Baarderadeel, Friesland, Netherlands met Tryn.

Zij kregen 2 kinderen:

Hendrick Aesghes (9) is overleden 1552 in Mantgum, Baarderadeel, Friesland, Netherlands.

15.

Aesge Aesghes Jellama van Marshorne, zoon van Aesghe Tjepckes (9) van Marshorne en Aeth Hendricksdr, is geboren rond 1530. Aesge Aesghes is overleden en is begraven.

16.

Hylck Aesgesdr Jellama van Marshorne, dochter van Aesghe Tjepckes (9) van Marshorne en Aeth Hendricksdr. Hylck Aesgesdr is overleden.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra is samengesteld door (neem contact op).