Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Feddeko Doeckes (985) van Wiarda

Generatie 1

1.

Feddeko Doeckes (985) van Wiarda, is geboren 1310 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1331 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands met Mor Pybes van Til.

Zij kregen 3 kinderen:

Feddeko Doeckes (985) is overleden op 30 april 1369 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 2

2.

Pybe Feddekos (408) van Wiarda, zoon van Feddeko Doeckes (985) van Wiarda en Mor Pybes van Til, is geboren 1332 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1357 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands met Claer van Eminga.

Zij kregen 3 kinderen:

Pybe Feddekos (408) is overleden 1430 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

3.

Trijn Feddekos (38) van Wiarda, dochter van Feddeko Doeckes (985) van Wiarda en Mor Pybes van Til, is geboren 1335 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1360 in Almenum, Harlingen, Friesland, Netherlands met Hobbe van Gerbranda.

Zij kregen 2 kinderen:

Trijn Feddekos (38) is overleden en is begraven.

4.

Siouke Feddekos (539) van Wiarda, dochter van Feddeko Doeckes (985) van Wiarda en Mor Pybes van Til, is geboren rond 1335 in Warga, Idaarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd met Jarich Jarichs (539) Jelckama van Metsingawier.

Zij kregen 4 kinderen:

Siouke Feddekos (539) is overleden rond 1375 in Flansum, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands.

Generatie 3

5.

Oene Pybes (356) van Wiarda, zoon van Pybe Feddekos (408) van Wiarda en Claer van Eminga, is geboren 1355 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is in 1428 en 1438 grietman van leeuwarderadeel van beroep. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 2 kinderen:

Oene Pybes (356) is overleden rond 1438 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

6.

Sjoerd Pybes (48) van Wiarda, zoon van Pybe Feddekos (408) van Wiarda en Claer van Eminga, is geboren 1357 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is op 26 juni 1406 potestaat van oostergo en 1399 aanvoerder van oostergo in de strijd tegen de graaf van holland van beroep. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Sjoerd Pybes (48) is overleden 1414 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

7.

Ids Pybes (4) van Eminga, zoon van Pybe Feddekos (408) van Wiarda en Claer van Eminga, is geboren 1358 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1410 met Frouck Oenes (10) Wiarda, dochter van Oene Pybes (356) van Wiarda en ??. Zij is geboren 1390 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Frouck Oenes (10) is overleden en is begraven.

Zij kregen 1 kind:

Ids Pybes (4) is overleden en is begraven.

8.

Edewert Hobbes (22) van Gerbranda, dochter van Hobbe van Gerbranda en Trijn Feddekos (38) van Wiarda, is geboren 1362 in Almenum, Harlingen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd (1) 1385 in Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands met Allart Douwes van Sjaerda (Sjaerdema).

Zij kregen 2 kinderen:

Zij is getrouwd (2) 1395 in Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands met Goffe Romberts Sjaerda.

Zij kregen 1 kind:

Edewert Hobbes (22) is overleden rond 1407 in Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands.

9.

Wybrandt Hobbes (16) van Gerbranda, zoon van Hobbe van Gerbranda en Trijn Feddekos (38) van Wiarda, is geboren 1365 in Almenum, Barradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Syts Tzierksdr (16) Hermana.

Zij kregen 1 kind:

Wybrandt Hobbes (16) is overleden 1427 in Minnertsga, Barradeel, Friesland, Netherlands.

10.

Reynsck Jarichs (193) Jelckama, dochter van Jarich Jarichs (539) Jelckama van Metsingawier en Siouke Feddekos (539) van Wiarda, is geboren 1355 in Zuidhorn, Groningen, Netherlands. Zij is getrouwd 1385 met Sytze Johans Martena, zoon van Johan Sytses Martena en ??. Hij is geboren 1355 in Cornjum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Sytze Johans is overleden 1416 in Cornjum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Reynsck Jarichs (193) is overleden 1416 in Cornjum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

11.

Worp Jarichs (43) Jelckama, zoon van Jarich Jarichs (539) Jelckama van Metsingawier en Siouke Feddekos (539) van Wiarda, is geboren 1365 in Zuidhorn, Groningen, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Worp Jarichs (43) is overleden 1427 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

12.

Tiabeco Jarichs (255) Jelckama, zoon van Jarich Jarichs (539) Jelckama van Metsingawier en Siouke Feddekos (539) van Wiarda, is geboren 1370 in Zuidhorn, Groningen, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Tiabeco Jarichs (255) is overleden en is begraven.

13.

Wybo Jarichs (48) Jelckama, zoon van Jarich Jarichs (539) Jelckama van Metsingawier en Siouke Feddekos (539) van Wiarda, is geboren 1385 in Zuidhorn, Groningen, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Wybo Jarichs (48) is overleden na 1413 in Metskewier, Utingeradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

14.

Frouck Oenes (10) Wiarda, dochter van Oene Pybes (356) van Wiarda en ??, is geboren 1390 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd (1) 1410 met Ids Pybes (4) van Eminga, zoon van Pybe Feddekos (408) van Wiarda en Claer van Eminga. Hij is geboren 1358 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Ids Pybes (4) is overleden en is begraven.

Zij kregen 1 kind:

Zij is getrouwd (2) 1420 met Hotze Minnes (6) van Minnema.

Zij kregen 1 kind:

Frouck Oenes (10) is overleden en is begraven.

15.

Pybo Oenes (346) Wiarda, zoon van Oene Pybes (356) van Wiarda en ??, is geboren 1405 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 2 kinderen:

Pybo Oenes (346) is overleden op 30 april 1475 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

16.

Syoucke Sjoerds (48) Wiarda, dochter van Sjoerd Pybes (48) van Wiarda en ??, is geboren 1410 in Goutum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1430 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands met Jarich Wybes Jellama (48) Jelckama van Metzlawier, zoon van Wybo Jarichs (48) Jelckama en ??. Hij is geboren 1406 in Metskewier, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Jarich Wybes Jellama (48) is overleden 1453 in Metskewier, Utingeradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Syoucke Sjoerds (48) is overleden 1475 in Flansum, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra is samengesteld door (neem contact op).