Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Saep Meyerts (225) van Haersma

Generatie 1

1.

Saep Meyerts (225) van Haersma, dochter van Meyert Baves (226) van Haersma en Teatske Melles, is geboren rond 1511 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1535 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands met Wybe Melles (225) Jellama, zoon van Melle Sybes (255) Jellama en ??. Hij is geboren 1510 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Wybe Melles (225) is overleden 1561 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 3 kinderen:

Saep Meyerts (225) is overleden 1557 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 2

2.

Auck Wybes (179) Jellama, dochter van Wybe Melles (225) Jellama en Saep Meyerts (225) van Haersma, is geboren 1535 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1561 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands met Sierdt Riencks Blaauw, zoon van Rienck Sierdts Blaauw en Syts Riencks Hayes. Hij is geboren 1535 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Sierdt Riencks is overleden 1609 in Beets, Opsterland, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 3 kinderen:

Auck Wybes (179) is overleden op 3 april 1609 in Beets, Opsterland, Friesland, Netherlands.

3.

Balling Wybes (1) Jellema, zoon van Wybe Melles (225) Jellama en Saep Meyerts (225) van Haersma, is geboren 1536 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1580 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands met Frytsen Tjeerds.

Zij kregen 1 kind:

Balling Wybes (1) is overleden 1613 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

4.

Folckert Wybes (45) Jellema, zoon van Wybe Melles (225) Jellama en Saep Meyerts (225) van Haersma, is geboren rond 1540 in Westergeest, Kollumerland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1560 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Netherlands met Beerte Egberts.

Zij kregen 3 kinderen:

Folckert Wybes (45) is overleden 1615 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Netherlands.

Generatie 3

5.

Aeddu Sierdts (Jetske) (155) Blaauw, dochter van Sierdt Riencks Blaauw en Auck Wybes (179) Jellama, is geboren rond 1561 in Hemrik, Opsterland, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1590 in Hemrik, Opsterland, Friesland, Netherlands met Ebele Alles (155) Beetsius, zoon van Alle Sjoerds (301) /Wiarda Beetsius en Tjemck Sjoerds (297). Hij is geboren rond 1558 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands. Ebele Alles (155) is overleden op 18 oktober 1617 in Hemrik, Opsterland, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 4 kinderen:

Aeddu Sierdts (Jetske) (155) is overleden 1630 in Hemrik, Opsterland, Friesland, Netherlands.

6.

Houck Sierdts (23) Blaauw, dochter van Sierdt Riencks Blaauw en Auck Wybes (179) Jellama, is geboren 1566 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1585 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands met Haye Wytzes.

Zij kregen 7 kinderen:

Houck Sierdts (23) is overleden op 20 november 1641 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

7.

Gosse Sierdts (1) Blaauw, zoon van Sierdt Riencks Blaauw en Auck Wybes (179) Jellama, is geboren 1570 in Beets, Opsterland, Friesland, Netherlands. Hij is boer, mederechter, dorpsrechter te ureterp van beroep. Hij is getrouwd 1610 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Netherlands met Mette Annes.

Zij kregen 2 kinderen:

Gosse Sierdts (1) is overleden op 1 maart 1650 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Netherlands.

8.

Wytske Ballings (1), dochter van Balling Wybes (1) Jellema en Frytsen Tjeerds, is geboren rond 1593 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd rond 1626 met Jan Wates Asma.

Zij kregen 1 kind:

Wytske Ballings (1) is overleden voor 1650 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

9.

Wyger Folckerts (7), zoon van Folckert Wybes (45) Jellema en Beerte Egberts, is geboren rond 1558 in Kollumerzwaag, kollumerland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1584 in Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands met Mary Aebeles.

Zij kregen 3 kinderen:

Wyger Folckerts (7) is overleden 1628 in Dantumadeel, Friesland, Netherlands.

10.

Wybe Folckerts (21) Jellema, zoon van Folckert Wybes (45) Jellema en Beerte Egberts, is geboren 1569. Hij is getrouwd 1585 in Westergeest, Kollumerland, Friesland, Netherlands met Antie Tiebbes.

Zij kregen 1 kind:

Wybe Folckerts (21) is overleden op 6 juni 1629.

11.

Egbert Folckerts (17) Jellema, zoon van Folckert Wybes (45) Jellema en Beerte Egberts, is geboren 1574 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1595 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Netherlands met Antje Gerbens, dochter van Gerben Jarichs en Bauck Sybes Meylema. Zij is geboren rond 1570 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Netherlands. Antje Gerbens is overleden op 28 november 1631 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Egbert Folckerts (17) is overleden op 2 oktober 1616 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

12.

Otte Ebeles (21), zoon van Ebele Alles (155) Beetsius en Aeddu Sierdts (Jetske) (155) Blaauw, is geboren 1590 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd (1) op 17 augustus 1626 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands met Feikjen Jenckes.

Zij kregen 1 kind:

Hij is getrouwd (2) op 21 februari 1632 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands met Aeth Ates (5), dochter van Ate Feddes en Rieuw Alles (5) Beetsius. Zij is geboren 1600 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands. Aeth Ates (5) is overleden 1660 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Otte Ebeles (21) is overleden 1658 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands.

13.

Alle Ebeles (81), zoon van Ebele Alles (155) Beetsius en Aeddu Sierdts (Jetske) (155) Blaauw, is geboren op 4 januari 1592 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd (1) 1610 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands met Sjouk Tjeerds.

Zij kregen 1 kind:

Hij is getrouwd (2) rond 1622 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands met Hendrikje Geerts.

Zij kregen 3 kinderen:

Alle Ebeles (81) is overleden op 61 jarige leeftijd op 3 april 1653 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands.

14.

Hedman Ebeles (34), zoon van Ebele Alles (155) Beetsius en Aeddu Sierdts (Jetske) (155) Blaauw, is geboren 1595 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1618 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands met Geeske Annes.

Zij kregen 1 kind:

Hedman Ebeles (34) is overleden na 1667 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands.

15.

Syger Ubles (19) Blaauw, zoon van Ebele Alles (155) Beetsius en Aeddu Sierdts (Jetske) (155) Blaauw, is geboren 1609 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Syger Ubles (19) is overleden 1675 in Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Netherlands.

16.

Binnert Hayes (7) Algera, zoon van Haye Wytzes en Houck Sierdts (23) Blaauw, is geboren 1590 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 19 februari 1635 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands met Tet Douwes Douma.

Zij kregen 2 kinderen:

Binnert Hayes (7) is overleden na 1657 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra is samengesteld door (neem contact op).