genealogieonline

Stamboom Hendriks-Koster-Bergenhenegouwen-Pels » Geessie Hoffman (1795-1864)

Persoonlijke gegevens Geessie Hoffman 


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Geessie Hoffman

Zij is getrouwd met Hillebrand/Hendriks (Henderks Helmig).

Zij zijn getrouwd op 14 januari 1836 te Zwolle, zij was toen 40 jaar oud.

Trouwakte No.5
Op heden den veertienden der maand Januarij
des jaars een duizend acht honderd zes en dertig, des morgens
te twaalf ure, compareerden voor ons Balthasar Rutgher Roijer, Wethouder der stad Zwolle,
Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Staat
Hillebrand Helmig (ook bekend onder den naam van
Hillebrand Hendriks) geboren te Zwolle, den twaalfden October
zeventienhonderd zes en tachtig, Draaijer, wonende te Zwolle,
Weduwnaar van Helena Lambooi, blijkends door ons uitgegevene
akte, meerderjarige zoon van Jan Helmig en Hendrikjen van Reg-
teren, beide overleden, blijkens door ons afgegeven akten en akte van
bekendheid, opgemaakt voor den Notaris Kramers, residerende te Zwolle
den dertienden Mei laatstleden en behoorlijk geregistreerd, waaruit
mede blijkt dat zijne grootouders alle zijn overleden,
en
Geessie Hoffman, geboren te Zwolle, den veertienden October
zeventienhonderd vijf en negentig, zonder beroep, wonende te Zwolle; zijnde de
comparante vroeger gehuwd geweest met Bouricius Fooij, doch is dit huwe-
lijk, ter requesitie der comparante, krachtens regterlijke gewijsde ontbonden, op den
een en twintigsten december achtienhonderd en vijftien, blijkens acte opgemaakt
voor den vice Burgemeester der Stad Zwolle, Ambtenaar van den Burgelijken Staat
waarvan afschrift hierbij is gevoegd, hetwelk behoorlijk is geregistreerd; meerder
jarige dochter van Pieter Barend Elias Hoffman en Egberdiena van Doo-
ren, beide, zowel als hare grootmoeder van moederszijde overleden, blijkens door
ons afgegeven akte en die van de Ambtenaar van den burgerlijken Staat der Stad
Amsterdam en de gemeente Oldebroek, zijnde hare grootvadervan moederszijde
en grootvaders van vaderzijde allen insgelijks overleden, volgens (stedelijke?) verklaring door de Com
parante en de vier hiernagenoemde getuigen in onze handen afgelegd, dat hun noch de overlij-
dens plaats, noch de laatste woonplaats daarvan bekend zijn.
dewelke ons verzochten , om tot de bevestiging van hun voorgenomen huwelijk over te
gaa, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur van het
Gemeentehuisalhier op Zondag den derden der maand Mei en Zondag den tienden der maand Mei een duizend
achthonderd zes en dertig des morgens te elf ure.

Geen hinder of opspraak tegen voorschreven huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is
het, dat wij, regt doende aan derzelver verzoek, na hun alle voorschreven Stukken,
mitsgaders het zesde hoofddeel van het Burgerlijk wetboek over Huwelijken te
hebben voorgelezen, derzelve hebben gevraagd, of zij elkander alzo voor Man en
Vrouw aannamen, ieder afzonderlijk hiertoe zijne toestemming gegeven hebbende,
verklaren wij in naam der Wet, dat Hillebrand Helmig
en Geessie Hoffman
door het huwelijk zijn vereenigd.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Willemsen
oud Zesen veertig Jaren, Abraham Meijer oud Een en derdig
Jaren, Hendrik van Raan, oud vierenvijftig Jaren, Klapperlieden,
en Derk van Raan, oud twee en twintig Jaren, Sjouwman, alle inge-
zetenen dezer gemeente, als getuigen, die, dezer akte na voorlezing
met ons en de jong getrouwden , hebben getekend, verklarende
de derde en vierde getuigen niet te kunnen schrijven.
(Handtekeningen van iedereen behalve de beide Raan's)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Geessie Hoffman?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Hoffman

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Hoffman.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Hoffman.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Hoffman (onder)zoekt.

Historische context


 • De temperatuur op 14 oktober 1795 lag rond de 14,0 °C. De wind kwam overheersend uit het zuid ten westen. Typering van het weer: zeer betrokken noorderlicht. Bron: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1795: Bron: Wikipedia
  • 19 januari » De Bataafse Republiek uitgeroepen.
  • 6 maart » Afschaffing galgenvelden en galgenbergen in Holland.
  • 7 augustus » Nederland verliest Kaap de Goede Hoop aan de Engelsen in de Slag om Muizenberg.
  • 24 oktober » Polen wordt verdeeld tussen Oostenrijk, Pruisen en Rusland tijdens de Poolse Delingen.
  • 13 december » Een meteoriet treft Wold Newton in het Engelse Yorkshire. Later zal de sciencefictionschrijver Philip José Farmer deze gebeurtenis gebruiken als basis voor zijn Wold Newton family-verhalen.

 • De temperatuur op 3 februari 1864 lag rond de 3,9 °C. De winddruk was 13 kgf/m2 en kwam overheersend uit het zuid-westen. De luchtdruk bedroeg 76 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 93%. Bron: KNMI
 • Koning Willem III (Huis van Oranje-Nassau) was van 1849 tot 1890 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 1 februari 1862 tot 10 februari 1866 was er in Nederland het kabinet Thorbecke II met als eerste minister Mr. J.R. Thorbecke (liberaal).
 • In het jaar 1864: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 3,6 miljoen inwoners.
  • 19 maart » Oprichting van de Congregatie van de Zonen van de Heilige Familie door de Spaanse priester José Manyanet y Vives.
  • 22 april » Het Amerikaans Congres bepaalt bij wet dat op alle in de Verenigde Staten geslagen munten de inscriptie In God We Trust moet staan.
  • 18 september » Zaligverklaring van Margaretha Maria Alacoque (1647-1690), Frans religieuze en mystica.
  • 31 oktober » Nevada wordt de 36ste staat van de VS.
  • 29 november » In Colorado brengen vrijwilligers onder leiding van kolonel John Chivington ten minste 400 Cheyenne en Arapahoe Indianen om bij Sand Creek, waar ze met toestemming een kamp hadden opgeslagen.
  • 30 november » Slag bij Franklin, Tennessee.


Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Ron Hendriks, "Stamboom Hendriks-Koster-Bergenhenegouwen-Pels", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hendriks-bergenhenegouwen/I308.php : benaderd 18 juni 2021), "Geessie Hoffman (1795-1864)".