Stamboom Helmantel » Bronnen » Grietenij Oostdongeradeel, register van overledenen Dokkum en Oost- en Westdongeradeel 1806-1812, DTB 526

Bron beschrijving

Grietenij Oostdongeradeel, register van overledenen Dokkum en Oost- en Westdongeradeel 1806-1812, DTB 526


Informatie uit deze bron


Naar de lijst met bronnen


De publicatie Stamboom Helmantel is samengesteld door (neem contact op).