genealogieonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Lykle Johannis (Lijkle) Kooistra (Twijnstra)

Persoonlijke gegevens Lykle Johannis (Lijkle) Kooistra (Twijnstra) MannelijkGezin van Lykle Johannis (Lijkle) Kooistra (Twijnstra)

Hij is getrouwd met (1) Pyttie Pyters Luidinga op 17 februari 1771 te Sneek, Wymbritseradeel, Friesland, hij was toen 19 jaar oud.


Toestemming voor dit huwelijk is 2 februari 1771 verkregen te Sneek, Wymbritseradeel, Friesland.

Kind(eren):

  1. Elbrig Lykles Twijnstra  1772-< 1776

Het echtpaar is gescheiden.

Ondertrouwregister Gerecht Sneek
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-02-1771
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Lykle Johannis Twijnstra wonende te Huins
Bruid Pyttie Pyters Luidinga wonende te Sneek

Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-02-1771
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lykle Johannis Twijnstra wonende te Huins
Bruid Pyttie Pyters Luidinga wonende te Sneek


Hij is getrouwd met (2) Akke Harmens (Acke) Faber (Twijnstra) op 17 april 1774 te Mantgum, Baarderadeel, Friesland, hij was toen 22 jaar oud.

Trouwregister Hervormde gemeente Mantgum Schillaard
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-04-1774
Plaats: Mantgum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lykle Johannes wonende te Schillaard
Bruid Acke Harmens wonende te Schillaard

Kind(eren):

  1. Johannis Lijkles Kooistra (Twijnstra)  1774-????
  2. Elbrig Lykles Kooistra  1776-< 1781
  3. Harmen Lijkles (Lykles) Twijnstra  1778-1831
  4. Elbrig Lijkles Kooistra  1781-????
  5. Sjoukje Lijkles (Sieuwke) Twijnstra  1783-1847
  6. Johanna Lijkles Kooistra  1787-????


Notities bij Lykle Johannis (Lijkle) Kooistra (Twijnstra)

Lidmatenregister Herv. Gemeente Mantgum en Schillaard
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 1778
Plaats: Baarderadeel
Bijzonderheden: In 1778 lidmaat
Op 12 januari 1796 hij overleden; zij vertrokken
Man: Lykle Johannes
Vrouw: Acke Harmens

Over de familienaam Kooistra (Twijnstra)


    ?