genealogieonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga) (1492-> 1561)

Persoonlijke gegevens Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga) 


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga)


Gezin van Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga)

(1) Hij is getrouwd met Gerlant Gosses (Gerland Gerlantie) Britsaert.

Zij zijn getrouwd rond 1520 te Wommels, Hennaarderadeel, Friesland.


Kind(eren):

  1. Douwe Piersz Hoytema Ydtsma  1523-1574 
  2. Hette Piers (Hector Petreus) Ydtsma (Hoytema) later Domna  1524-1580 
  3. Gosse Piersz Britsaert ook Bockema  1525-1597 
  4. Frans Piersz (Ydtsma van) Bockama  ± 1525-????


(2) Hij had een relatie met Jets Abbedr.

De relatie startte rond 1525.


Kind(eren):

  1. Hoyte Piers  ± 1520-????
  2. Johannes Piersz (Joannes) (Op Bockema?) Ydtsma  ± 1522-????
  3. Auck Piers  ± 1523-????


Notities over Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga)

https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/MBYK-26K

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1984.pdf

Mogelijk had hij ook als kinderen:
Frans, 1525; Hoyte 1527 en Auck, rond 1530.

Mail Jan Hoekstra:

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1984.pdf Gerland wordt als waarschijnlijk genoemd in GJ 1984 blz 9 en10, haar schoonvader is in ieder geval Rodtmer Douwes.

21 Pier Hoytes tr. Gerland (?)
Yn 1511 is Pier Hoytes wierskynlik hierder fan Oldehuys te Bears. Syn omke hear Douwe Sjoerds is dan foar de grutste helte eigner.
Yn 1536 ferkeapet hy it hûs op Britsaerdt ûnder Wommels oan de bewenner Doecke Tyesses (231).
Op 2 augustus 1531 wurdt hy neamd as tsjerkfâd te Wommels. Yn 1532 is hy fâd oer de bern fan Rodtmer Douwes te Itens, dy't styfheit is fan Pier syn frou.

De frou fan Pier Hoytes ha wy net mei namme oantroffen. Mar de trije wettige jonges ha allegearre in dochter Gerland, sadat wy oannimme dat de frou Gerland hiet. Har mem is tw ads troud oan Rodtmer Douwes, en omdat Pier en Rodtmer beide in Hette ha, kin skoanheit in Hette west ha. Mar wêr komt de namme fan de âldste soan fan Pier, de namme Gosse dan wei? Alle Gerland's binne yn it Stamboek neirûn, mar resultaat hat soks net oplevere.
As oare mooglike skoanheit kin tocht wurde oan Gosse Britzaert, yn 1511 boer te Wommels nr. 1180. Ek al omdat Pier yn 1536 it hûs op Britsaard ferkeapet.

21 Pier Hoytes tr. Gerland (?)
In 1511 huurt Pier Hoytes waarschijnlijk Oldehuys te Bears. Zijn oom Heer Douwe Sjoerds is dan voor de grootste helft eigenaar. In 1536 verkoopt hij het huis op Britsaerdt onder Wommels aan de bewoner Doecke Tyesses (231).
Op 2 augustus 1531 wordt hij benoemd tot kerkvoogd in Wommels. In 1532 werd hij benoemd tot voogd over de kinderen van Rodtmer Douwes in Itens, die stiefvader is van Pier's vrouw.
....
De vrouw van Pier Hoytes hebben wij niet bij naam aangetroffen. Maar de drie wettige jongens hebben allemaal een dochter Gerland, dus we nemen aan dat de vrouw Gerland heette. Haar moeder is de tweede keer getrouwd met Rodtmer Douwes en omdat Pier en Rodtmer allebei een Hette hebben, kan er een schoonvader Hette zijn geweest. Maar waar is de naam van de oudste zoon van Pier, de naam Gosse dan? Alle Gerland's zijn nagelopen in het Stamboek, maar resultaten zijn er niet uitgekomen.
Als andere potentiële vader kan worden gedacht aan Gosse Britzaert, in 1511 boer te Wommels nr. 1180. Ook omdat Pier in 1536 het huis op Britsaard verkoopt.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga)?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga)

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Ydtsma (Hoytema, Hoytinga)


    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I317292.php : benaderd 21 september 2021), "Pier Hoytes Ydtsma (Hoytema, Hoytinga) (1492-> 1561)".