genealogieonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Gerrit Nannings van der Werff

Persoonlijke gegevens Gerrit Nannings van der Werff Mannelijk


Gezin van Gerrit Nannings van der Werff

Hij is in de kerk getrouwd met Nieske Sybrens (Sibrens) op 5 mei 1633 te Leeuwarden, Friesland.

Leeuwarden, huwelijken 1633
Vermelding: Ondertrouw op 23 maart 1633
Man: Gerrit Nannings van der Werff afkomstig van Harlingen
Vrouw: Nieske Sibrens afkomstig van Leeuwarden
Opmerking: hij is bakkersgezel
[bron: Trouwreg.Gerecht Leeuwarden 1631-1638]

Leeuwarden, huwelijken 1633
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1633
Man: Gerrit Nannings van der Werff afkomstig van Harlingen
Vrouw: Nieske Sibrands afkomstig van Leeuwarden
[bron: Trouwreg.Herv.gem.Leeuwarden 1632-1636]

Kind(eren):

  1. Sibren Gerrits  1634-< 1642
  2. Lijsbeth Gerrits van der Werff  1635-???? Tree 7
  3. Wibrandus Gerrits (Wybren Gerryts) van der Werff  1637-< 1674
  4. Syoucktien Gerryts  1638-< 1640
  5. Sioucke Gerryts  1640-????
  6. Sybrandt Geryts  1642-????
  7. Jeltie Gerryts van der Werff  1644-???? Tree 7
  8. Nanningh Gerrydts  1647-????
  9. Gerryt Gerryts  1649-????


Notities bij Gerrit Nannings van der Werff

Mogelijk zijn zijn ouders Gerrit Nannings en Jelltie Gerryts:

Harlingen, doopjaar 1617
Dopeling: Ryck
Gedoopt op 13 juli 1617 in Harlingen
Kind van Nanning Willems en Jelltie Gerryts
[bron: Doopreg.Herv.gem.Grote Kerk Harlingen 1613-1651]

Over de familienaam Van der Werff


    ?