genealogieonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Gerrit Nannings van der Werff

Persoonlijke gegevens Gerrit Nannings van der Werff 


Gezin van Gerrit Nannings van der Werff

Hij is in de kerk getrouwd met Nieske Sybrens (Sibrens) op 5 mei 1633 te Leeuwarden, Friesland.

Leeuwarden, huwelijken 1633
Vermelding: Ondertrouw op 23 maart 1633
Man: Gerrit Nannings van der Werff afkomstig van Harlingen
Vrouw: Nieske Sibrens afkomstig van Leeuwarden
Opmerking: hij is bakkersgezel
[bron: Trouwreg.Gerecht Leeuwarden 1631-1638]

Leeuwarden, huwelijken 1633
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1633
Man: Gerrit Nannings van der Werff afkomstig van Harlingen
Vrouw: Nieske Sibrands afkomstig van Leeuwarden
[bron: Trouwreg.Herv.gem.Leeuwarden 1632-1636]

Kind(eren):

  1. Sibren Gerrits  1634-< 1642
  2. Lijsbeth Gerrits van der Werff  1635-???? 
  3. Wibrandus Gerrits (Wybren Gerryts) van der Werff  1637-< 1674
  4. Syoucktien Gerryts  1638-< 1640
  5. Sioucke Gerryts  1640-????
  6. Sybrandt Geryts  1642-????
  7. Jeltie Gerryts van der Werff  1644-???? 
  8. Nanningh Gerrydts  1647-????
  9. Gerryt Gerryts  1649-????


Notities bij Gerrit Nannings van der Werff

Mogelijk zijn zijn ouders Gerrit Nannings en Jelltie Gerryts:

Harlingen, doopjaar 1617
Dopeling: Ryck
Gedoopt op 13 juli 1617 in Harlingen
Kind van Nanning Willems en Jelltie Gerryts
[bron: Doopreg.Herv.gem.Grote Kerk Harlingen 1613-1651]

Over de familienaam Van der Werff