genealogieonline

Stamboom Georg en Kiel

Foto van Gerrit Jan Georg

De publicatie Stamboom Georg en Kiel is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 4.045 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 685 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


De familienaam Georg is ontstaan enige tijd voor de invoering van de burgerlijke stand. De eerste personen met deze familienaam stammen af van een vermoedelijk Duitse militair met de achternaam Jerch die rond 1750 dienst nam in het Staatse leger. Bij het startpunt Johan Philip Hinderks Jerch begint de parenteel van de eerste nakomelingen die de familienaam Georg voeren. Johan Philip Hinderks Jerch had samen met Aaltje Berends, met wie hij voor zover bekend niet getrouwd was, zes kinderen. De nakomelingen van de tweede zoon van Johan Philip Hinderks Jerch en Aaltje Berends voeren de familienaam van moederszijde: Koning. Bij de kinderen van Johan Philip Hinderks Jerch is meer informatie te vinden over het ontstaan van de naam Georg (via het patroniem Filippus of Philippus naar Gejorg, Org, Orgel, Georgii, Georgh). De naam Georg als "familienaam" wordt voor het eerst gebruikt bij de doop van de jongste zoon op 30 september 1770. De ouders worden Philip Georg en Aaltje Berends genoemd.
Jerch is een Duitstalige "Kurzform" van de manlijke familienaam Georg. De naam komt ook veelvuldig voor in Zwitserland (bron: de.wikipedia.org (onder: Jörg). Hoewel zeer veel Zwitsers dienst namen in het Staatse leger lijkt de patroniem Hinderks te wijzen op een Oostfriese afkomst. De naam Georg is van Griekse oorsprong en betekent boer of landarbeider (letterlijk: aardebewerker) (bron: de.wiktionary.org/wiki/Georg). Er bestaan zeer veel varianten van zowel Georg als voornaam als familienaam.
De familienaam aan moederskant is Kiel (soms veranderend in Kijl) en komt voornamelijk voor in Oost-Groningen. Regelmatig vonden daar huwelijken plaats 'over de grens'. Bij het startpunt Steffen Jans, die huwde met Renske Harms, begint de parenteel van de eerste nakomelingen die de familienaam Kiel voeren. Van het huwelijk is de zogenaamde "houwelijksbrief" met huwelijkse voorwaarden bewaard gebleven. Deze houwelijksbrief is integraal opgenomen bij Steffen Jans.
In het midden van de 19e eeuw zijn van de familie Kiel drie broers en een neef geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Via een nazaat van één van hen, Mrs Nancy Kiel-Gravning, heb ik veel informatie ontvangen. Ik ben Nancy Kiel-Gravning daar zeer erkentelijk voor. Ik heb zelf de Amerikaanse loten aan de familiestam ook van informatie kunnen voorzien. Het bleek dat één van de 'takken' aan de stam Kiel genetisch geen Kiel was maar een stiefzoon die de familienaam Kraak had. Na aankomst in de VS is zijn naam Berend Jacobs Kraak gewijzigd in Benjamin Kiel. Nancy Kiel-Gravning gaf aan dat ik 'solved the Benjamin case'.
Het derde startpunt betreft mijn jongste zoon Ruurte Matthijs, waardoor een n.m.m. interessante kwartierstaat zichtbaar wordt. Zo ontdekte ik o.m. dat mijn beide ouders 13 generaties eerder dezelfde voorouders hadden.
Tot slot ben ik een heel aantal personen schatplichtig voor aangeleverde informatie. Ik heb deze informatie en hun oorsprong zo goed mogelijk geprobeerd weer te geven in toelichtingen en/of bronverwijzingen. Vanaf Magdalena Dorothea von Dorgelo bestaat aansluiting met de zeer imposante stamboom gepubliceerd door Bernd Josef Jansen. Magdalena Dorothea von Dorgelo leefde acht generaties voor mijn overgrootmoeder Knelsien Freij. Bernd Josef Jansen gaf graag toestemming om informatie uit zijn stamboom over te nemen. Zelf probeer ik zoveel als mogelijk de afstammingen weergegeven in mijn publicatie te onderbouwen met meerdere bronnen dan het enkel overnemen van informatie uit bestaande stamboompublicaties. Daar waar naar mijn mening afstamming onzeker is zal ik niet nalaten dit weer te geven. Een deel van mijn publicatie, met name de zeer oude generaties, heb ik nog niet geverifieerd.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!