Stamboom Brons

Foto van Henk Brons

De publicatie Stamboom Brons is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 586 personen. Vanwege privacy zijn 192 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


Voorwoord Het is mijn vader W.K.H. Brons geweest die reeds in de zeventiger jaren de brede basis heeft gelegd voor deze (bij lange na nog niet complete) stamboom. Na zijn overlijden in augustus 1976, zijn de door hem verzamelde gegevens bij mij beland. Dat schept verplichtingen, maar veel tijd om verder te gaan was er vooralsnog niet..

In 1983 werd ik via het Dagblad van het Noorden gewaar, dat er m.b.t. het 100-jarig bestaan van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen een gedenkboek was uitgegeven ("Op het Erf der Vaderen", auteurs H. Doornbos en ds. G. de Fijter, drukkerij de Vries Delfzijl (ISBN 90-900 0510 2), met daarin opgenomen een verkorte stamboom van de familie Brons uit Wagenborgen.
Uit de mij ter beschikking staande gegevens was mij al gebleken, dat de "roots"van mijn familie vooral daar moesten worden gezocht. Dit boek en de daarin voorkomende verkorte stamboom bleken mij een grote hulp in het beschrijven van mijn familie. Daarnaast was er een stukje familiegeschiedenis beschreven in het boek "Groot Bronswijk 1873-1973" , auteur drs J.Klatter (uitgeverij Buijten & Schipperheijn te Amsterdam).
Het zijn deze publicaties geweest die mij uiteindelijk hebben "getriggerd" om verder te gaan waar mijn vader heeft moeten stoppen. Naast mijn drukke werkzaamheden heeft dat "te hooi en te gras" en met wisselende intensiteit, plaatsgevonden.

In de loop van de jaren bleek vooral het internet een onvermoede bron van informatie te zijn.
Tussen 2000 en 2010 heb ik langs heel veel publicaties van particulieren en instellingen gesurfd om mijn stamboomgegevens uit te breiden, aan te vullen en te corrigeren.

Na mijn feitelijke pensionering in 2012 zag ik kans al die (basis-)gegevens uit te werken en het eerste resultaat nu ook te publiceren.
Het is mij niet (meer) helder wie ik speciaal zou moeten noemen uit die vele publicaties op het internetwereld.
Daarom wil ik dus graag bij deze, mijn zeer grote dank uitspreken aan al die mede-genealogen die mij door middel van hun publicaties hebben geholpen.

Ik hoop dat mijn publicatie ook weer anderen helpt bij hun onderzoekingen. Het is hen gegund. Henk Brons


Index op familienamen
Vandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!