genealogieonline

Stamboom Familie-archief Ten Koppel » Boek 3

Familie Koppelman Groenlo

Boek 3 - Familie Koppelman te Groenlo

Johannes te Koppele (1723) kwam in Groenlo terecht, nadat hij in Avest is gehuwd. Kennelijk was er voor hem geen ruimte meer op Het Koppel en is hij naar de stad Groenlo gegaan. Was hij ook een broer van stamvader Teunis van Boek 1 of van stamvader Jan van Boek 4? Helaas werd in die tijd niet veel vastgelegd, of waren documenten door rampen en oorlogen vernield.

In het gerechtelijk archief van Groenlo nr. 48 schepenen en protocollen 1736 – 1759 (pagina’s 603 en 604) vonden wij de volgende tekst:

“Op 14 april 1750 verschenen Jan te Coppele en desselfs huis­vrouw Teunisken Laarberg welke voor haar goed gedrag en dat niet tot laste van dese stad of diaconie zullen vervallen ver­binden haar eigendommelijke huijs in de Kevelaar Straate tus­schen de huijsen van A. Winterink en H. van Deventer kennelijk staande en hebben de comparanten hier opgestipenlaert als rech­tens.”

Het paar is in 1748 gehuwd. Wij zien dit als een soort oude­dagsvoorziening. Het huis wordt als borg gesteld voor het geval dat deze personen aanspraak zullen moeten maken op gemeen­schapshulp (diaconie). Maar men stelde nog een eis. Namelijk dat van goed gedrag. Een rechter kon de woning ontnemen indien sprake zou zijn van wat wij nu crimineel gedrag zouden noemen. Dan is het ook duidelijk waar hij, de stamvader van de familie Koppelman (Boek 3), heeft gewoond. Het gaat om pand 419 (kadaster 1828), de huidige Kevelderstraat, die ligt in het centrum van Groenlo, vlak bij het gemeentehuis. Vanaf de Markt het vijfde pand rechts. Daar kreeg hij een zoon die hij Antonius Koppelman (1754) noemde. Op 15 april 1780 huwde in Groenlo Antony Koppelman met Hermina Wolterink. In de huwe­lijksakte staat de vader van Antony niet vermeld. Veel van deze fami­lieleden wonen nog steeds in (de nabij­heid van) de Achter­hoek.

Als we het omgevingscriterium gebrui­ken en er reke­ning mee houden dat er maar één Antony bekend is in die tijds­range, stellen wij dat Antony Koppelman’s vader Jan Koppelman is, waardoor de aansluiting van de familie Koppel­man aan de stamboom in de zeventiende eeuw een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is. Geen papieren bewijs, maar wel feiten die een andere mogelijk­heid praktisch uit­sluit. Het is voor zover wij kunnen overzien de eerste familietak die in de stad gaat wonen. Antony gaat in het centrum van Groenlo wonen.

Nakome­lingen uit Boek 3 vestigden zich hoofd­zakelijk in Zwolle (Swol) ten Z.O. van Groenlo.


Andere verhalen


Terug naar de startpagina van deze publicatie

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!

   Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?