Stamboom Eras

Foto van D.M.J.M. Eras

De publicatie Stamboom Eras is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 16.310 personen. Vanwege privacy zijn 277 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Welkom op de "verwantschapstabel" ook wel sanguiniteitstabel van de Nederlandse Eras-tak. Samengesteld n.a.v. de voornamelijk via Internet verkregen data van diverse archieven, o.a van het BHIC en Regionaal Archief Tilburg. Met grote dank aan Dhr Theo van Herwijnen uit Den Bosch, wiens schriftelijke gegevens ik als 1e aanzet heb gebruikt.

Hoewel de familienaam Eras met name in Frankrijk (ten noorden van de Pyreneeen) frequent voorkomt, en ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Turkije en Zuid (en inmiddels ook Noord) Amerika niet exceptioneel is, zijn alle Nederlandse Erassen nakomelingen van stamvader Arnoldus Eraerts
geb. +- 1640 en zijn vrouw Agnes van Loon.
Hij was maasschipper met verbanden naar Maaseik (B) en Roermond. Ook daarna komen er nog een aantal schippers voor in de familie.

De naam Eras kwam oorspronkelijk voor als Eraerts daarna o.a. als Eeras, Erarts, Iras en dan als Eras.
Het is gissen naar de oorsprong van de achternaam:
Het is vrijwel zeker een patroniem. Zo komt de voornaam Gheeraed al voor in het Stadsarchief Gorinchem, behorende bij het zegel van Gheeraed Hamert Hughesszn in 18 februari 1346. In de archieven van het BHIC, illustere Lieve Vrouwe Broederschap komen in de 16e eeuw al de namen Jan Erarts van de Camp opte Dunghen en Lysbeth Erarts van Antwerpen voor.
Eras als VOORnaam komt hedentendage slechts incidenteel nog in Nederland voor.
Misschien zijn er verbanden naar het Germaanse ERRAD (van ER = Eer en RAD raadgeving of raadgever)

Wellicht is de naam afkomstig uit België waar ERARTS , ERAERTS, en EERAERTS nog steeds frequent voorkomt.

De in Auch, en Lyon, Frankrijk geboren Erassen die in deze stamboom staat vermeld (bv Jean Jacques Felix ERAS, geboren +-1809, en in 1854 genaturaliseerd tot Nederlander, dan gelegerd in (Ter)Neuzen, nadat hij eerder ingeschreven stond in Breda) zijn kinderen uit het 1e huwelijk van Arnoldus Eras en Claudine Thival. Jean Jacques liet voor zover bekend geen kinderen na, en overleed in 1877 in Bergen op Zoom. 
​Naar een andere uit Frankrijk afkomstige Eras, Camile, volgens het BHIC ingeschreven in Vught, maar geboortig in Lyon, is vermoedelijk eveneens een kind van Arnoldus ERAS 1770-1845 uit 's- Hertogenbosch en zijn 1e vrouw, Claudine THIVAL / THIVAIN 1777-1815 uit Lyon, waar Arnoldus gelegerd was. Arnoldus, Jean Jacques en Camile woonden in die tijd in de Taalstraat in Vught.

Ik houd mij graag aanbevolgen voor (scans van) foto's, geboorte- of bidprentjes, trouwboekjes, etc. de familie Eras aangaande. Als U onvolkomenheden ontdekt of aanvullingen, of U wilt Uw eigen gegevens of die van uw (over/ groot)ouders, al dan niet met foto's, opgenomen hebben in deze stamboom, neem dan contact met mij op.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!