genealogieonline

Stamboom Driessens Zandvliet » Bronnen

Een indicator voor de kwaliteit van een genealogische publicatie is het aantal bronvermeldingen. In deze publicatie zijn 445 (van de 6.773) persoonspagina's voorzien van 1 of meer bronvermeldingen.
Eventuele bronvermeldingen in notities worden niet meegeteld.

Bronvermeldingen: teken van kwaliteit

onbevredigend - onvoldoende - voldoende - goed

Onderstaand overzicht toont de bronnen, gegroepeerd per vindplaats, waarop de publicatie (mede) is gebaseerd.

Diversen