genealogieonline

Stamboom Beltzer » Barent Juriens Engelbergh (± 1626-1657)

Persoonlijke gegevens Barent Juriens Engelbergh 


Afbeelding(en) Barent Juriens Engelbergh


Voorouders (en nakomelingen) van Barent Juriens Engelbergh

Jurjen Engelberch
± 1600-????

Barent Juriens Engelbergh
± 1626-1657

Barent Juriens Engelbergh

(1) < 1651

To(e)nisken Hechts
± 1620-< 1652

(2) 1652

Alida, Lamberton
± 1620-????


Gezin van Barent Juriens Engelbergh

(1) Hij is getrouwd met To(e)nisken Hechts.

Toestemming voor het huwelijk is verkregen te Heusden.

Zij zijn getrouwd voor 1651 te Heusden, Noord-Brabant, Nederland.

Zie huw.reg.extract en tekst huwelijk

Kind(eren):

  1. Jacobus Engelbergh  1640-1699 


(2) Hij is getrouwd met Alida, Lamberton.

Toestemming voor het huwelijk is verkregen te Heusden.

Zij zijn getrouwd op 2 augustus 1652 te Heusden, Noord-Brabant, Nederland.Bron 1

Zie huw.adv. Barent en Alida

Ned. Leeuw 1900, pag. 17
1652. 2 Aug. Barent Engelberchs, Capiteyn-luytenant der compagnie van wijlen Dominicus (XXXXX@XXXX.XXX), wedr.van Toenisken Hechts, wonende te Geertruidenberg, en
Alida Lamberton, jonge dochter van Geertruidenberg,wonende te Heusden.

Notities over Barent Juriens Engelbergh

Deze Barent behoort (zie tekst over wapen hieronder) definitief tot dezelfde Engelberghgroep uit Heusden (Laurens, Jeurens Engelberche geb. ca. 1605 nr. 48500)

Ned. Leeuw 1922, pag. 345 Engelenberg. (XL, 281). Ofschoon wij het wapen van den bevraagden Bernardus Engelenberg nog niet zijn tegengekomen, maken wij den geachten vrager er op attent, dat in de voormalige doopvont-kapel in de Westerkerk te Enkhuizen eenige groote wapenborden hangen en zich. daaronder ook bevindt dat van Barent Engelenberch,luitenant, ob. te Enkhuizen 2/1 1657, begravenin de Westerkerk aldaar in graf NO 360.
Zijn wapen vertoont ,in goud een engel, aanziend gesteld, gekleed van zilver, gelaat, armen en beenen (tot de knieen) van natuurlijke kleur, de vleugels zilver en schuin omhoog gestrekt, de armen licht gebogen zijwaarts gestrekt, staande op een grond van natuurlijke kleur waarop zich links van den engel een berg van natuurlijke kleur verheft, waaruit ter halver hoogte een waterstroom van natuurlijke kleur komt, beneden den engel door den grond naar rechts afstroomende en waarin beneden den engel 3 zilveren eenden (2-1 gerangschikt) zwemmen”. Helmteeken,

Ned. Leeuw 1922, pag. 345
Engelenberg. (XL, 281). Bernardus Engelenberg naar
wien gevraagd wordt, is mij onbekend. Wel ben ik in
het bezit van aantèekeningen omtrent het gesl.chtvan
Barent Engelbergh (of Engelenberg), die als kapiteinluitenant,
weduwnaar van Toenisken Hechts, wonende
te Geertruidenberg, i n Aug. 1652 in het huwelijk trad
met Alida Lamberton, van Geertruidenberg. - -

Ned. leeuw 1942, pag. 79
Engel(en)berg, Bernardus (Barend) Engelenberg, (1664-1723), commandeur, had - blijkens acte ddl. 2 April 1693, Not. A. der Meer te Schiedam - bij Trijntje Jansdr. Cuyp een natuurlijke dochter Barendina Engelenberg, geb. Schiedam 8 Febr. 1692, begr. Rotterdam 4-10 Jan. 1761. tr. Schiedam 23 April 1719, Frans Cornelisz. van Vianen,
ged. Rotterdam 27 Febr. 1689, overl. .‘..““‘> beroep?, zoon van Cornelis Fransz. bakker en Marthanetta (Martha Antonf ttn) Cant (dochter van ban Cant en Jacomyna Abraham&. Genius). Zijn grootvader Barend
Engelenberg, tr. le Tonisken Hechts, tr. 2e Heusden 2 Bug. 1652 Alida Labberton, kapt.-luit. Vermoedelijk is hij identiek met Barend Engelenberg, luit., overl. 2 Jan. 1657 en begraven in de Doopvontkapel van de
Westerkerk te Enkhuizen, alwaar zijn wapenbord nog aanwezig is.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Barent Juriens Engelbergh?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Trouwboek Heusden 271

Tijdbalk Barent Juriens Engelbergh

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Engelbergh


Historische context


  • Van 1650 tot 1672 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
  • In het jaar 1652: Bron: Wikipedia
    • 19 februari » Paus Innocentius X creëert twaalf nieuwe kardinalen, onder wie twee toekomstige pausen: Fabio Chigi en Pietro Ottoboni.
    • 6 april » Jan van Riebeeck sticht een verversingsstation bij Kaap de Goede Hoop. Dit station groeit uit tot Kaapstad en is het begin van de Europese kolonisatie van Zuid-Afrika.
    • 26 augustus » Slag bij Plymouth, zeeslag tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog.Bron: Wikipedia
    

De publicatie Stamboom Beltzer is samengesteld door (neem contact op).