genealogieonline

Stamboom Bakker, Tiele, Koppelrath » Bronnen

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van een genealogische publicatie is het aantal bronvermeldingen. In deze publicatie zijn 5 (van de 17.834) persoonspagina's voorzien van 1 of meer bronvermeldingen.
Eventuele bronvermeldingen in notities worden niet meegeteld.

Bronvermeldingen: teken van kwaliteit

onbevredigend - onvoldoende - voldoende - goed

Onderstaand overzicht toont de bronnen, gegroepeerd per vindplaats, waarop de publicatie (mede) is gebaseerd.

Ancestry.com

http://www.Ancestry.com

www.ancestry.com