genealogieonline

Rosendale McParland Fritz Family Tree » Bronnen

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van een genealogische publicatie is het aantal bronvermeldingen. In deze publicatie zijn 17.170 (van de 18.722) persoonspagina's voorzien van 1 of meer bronvermeldingen.
Eventuele bronvermeldingen in notities worden niet meegeteld.

Bronvermeldingen: teken van kwaliteit

onbevredigend - onvoldoende - voldoende - goed

Onderstaand overzicht toont de bronnen, gegroepeerd per vindplaats, waarop de publicatie (mede) is gebaseerd.

Diversen

Ancestry.com

Ancestry.com

Ancestry.com

Ancestry.com

https://www.fold3.com

www.findagrave.com

www.findagrave.com

www.newspapers.com