Parenteel Schrier

Foto van Jaap van Tuyll

De publicatie Parenteel Schrier is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 11.059 personen. Vanwege privacy zijn 334 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


Ik doe onderzoek om de kwartierstaat van mijn kinderen zo volledig mogelijk te bepalen en tegelijk parentelen van voorvaderen te bepalen. Verder probeer ik alle mensen die van Tuijl (of spelllingsvarianten daarvan) heten in families te rangschikken. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van gegevens uit de stamboom Schrier.


Index op familienamen
Vandaag in het verleden


Andere publicaties van Jaap van Tuyll

Bekijk de complete lijst van genealogische publicaties van Jaap van Tuyll

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!