Over de plaats » Kollumerzwaag, Friesland, Nederland


Populaire familienamen in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag is een Friestalig dorp aan de uiterste westpunt van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland in de Nederlandse provincie Friesland. Het is het tweede dorp van de gemeente en ligt ten zuidwesten, op de zandgronden. Het hoort sociologisch en taalkundig bij de Dokkumer Wouden, die verder grotendeels onder de gemeente Dantumadeel vallen. Het dorp is een lintdorp en ligt vooral langs de weg (Foarwei) van Veenklooster naar Zwaagwesteinde. Het dorp heeft ongeveer 3100 inwoners, een goed vertegenwoordigde middenstand, zalencentrum / dorpshuis De Trije Doarpen, christelijke basisschool “de Stapstien”.


Gemeentegeschiedenis logo

Bekijk de gemeente geschiedenis van deze plaats.


ArchiefWiki logo

Deze plaats valt in het werkgebied van Historisch Informatiecentrum Noordoost Frysl