Over de plaats » Siddeburen, Midden-Groningen, Groningen, Nederland


Populaire familienamen in Siddeburen

Siddeburen is een dorp in de gemeente Slochteren, in de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp telt 3248 inwoners (d.d. 15 mei 2006) en is daarmee qua inwoneraantal het grootste dorp van de gemeente. Tot 1826 vormde Siddeburen een eigen gemeente, waarna het opging in de gemeente Slochteren. Siddeburen wordt in de dertiende-eeuwse kloosterkronieken van de abten Emo en Menko van het klooster Bloemhof te Wittewierum vermeld als Sigerdachurke. Deze Oudfriese naam betekent 'de kerk van Siegerd'. In de veertiende eeuw werd de plaats ook wel aangeduid met de naam Syerdeberth, hetgeen de buurt van Sierd betekent. In het centrum van het dorp staat de hervormde kerk van Siddeburen, die geheel is gebouwd in romaanse stijl. Het oudste gedeelte van deze kerk dateert uit het begin van de dertiende eeuw en is te herkennen aan de grijze tufstenen. Later in de dertiende en misschien begin veertiende eeuw werd de kerk uitgebreid en werden er rode bakstenen gebruikt. Aan de Oudeweg staat de in 1912 gebouwde gereformeerde kerk van Siddeburen, die bijna identiek is aan de (later gebouwde) vrijgemaakte kerk in Schildwolde. In het dorp Siddeburen heeft ook een borg gestaan, het Ufkenshuis, die in 1705 werd gesloopt. Ook ten oosten van het dorp heeft nog een borg gestaan, namelijk het Eelshuis. Deze laatste borg maakte eigenlijk deel uit van een volwaardig kerkdorp dat ten oosten van Siddeburen heeft gelegen en waarvan niets meer over is. Dit dorp heette Oostwold en heeft naar alle waarschijnlijkheid een grote romanogotische kerk gehad. Ten zuiden van Siddeburen loopt de Siepsloot, die de grens vormt tussen Fivelingo en het Oldambt. Het bijzondere van deze middeleeuws politieke grens is dat deze tot op de dag van vandaag ook een taalgrens is. Ten zuiden van de Siepsloot wordt de Oldambtster variant van het Gronings gesproken, terwijl aan de noordkant een noordelijke variant van het Gronings wordt gesproken. Deze variant wordt eigenlijk op kleine verschillen na in het gehele Fivelingo gesproken. Van 1929 tot 1942 had Siddeburen een eigen station aan het Woldjerspoor. Dit traject liep van de stad Groningen naar Delfzijl.

Geonames logo

Siddeburen
Midden-Groningen
Groningen
Nederland
Vlag van Nederland


Gemeentegeschiedenis logo

Bekijk de gemeente geschiedenis van deze plaats.


ArchiefWiki logo

Deze plaats valt in het werkgebied van Gemeente Slochteren