Naslag » Genealogisch woordenboek » A.D.


A.D. = afk. anno Domini, in het jaar Onzes Heren
De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.