Naslag » Genealogisch woordenboek » ubiquiteit


ubiquiteit = overalheid, alom vertegenwoordigd
De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.