genealogieonline

Mijn voorouders Hoekstra, de Vries, Smid, Russchen

Foto van Trynke Elbertsen - Hoekstra

De publicatie Mijn voorouders Hoekstra, de Vries, Smid, Russchen is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 56.384 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 4.214 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


De publicatie van mijn gegevens zal ik vanaf december 2015 niet meer aanvullen. Wel kunt u me vragen stellen of aanvullingen sturen.

Bij Hendrik Eekkerk staan foute gegevens, dit moet zijn: 

            Hendrik Eekert (Ekkers/ Eckhart), geb. voor 1772 te Hogebeintum? Overl. op 18‑11‑1797 te Veenwouden.

Tr. kerk op 04‑11‑1792 te Hogebeintum (ndg), ondertrouw in Franeker. bruidegom van Hogebeintum.

Rienkje Jans, geb. 1757 te Holwerd, ged. (ng) op 18‑08‑1793 te Hemelum, op belijdenis. Overl. op 12‑03‑1849 te Holwerd, Westdongeradeel, dr. van Jan en Antje Tjerks. {Zij tr. kerk op 14‑02‑1802 te Holwerd (ng) Pieter Tjeerds Kramstra, geb. 1754, overl. op 31‑10‑1813 te Holwerd, zn. van Tjeerd Freerks Kramstra en Jitske Pieters.}

Uit dit huwelijk:

1.         Antje Hendriks Eekkerk, geb. 1794, overl. op 03‑07‑1813 te Holwerd.

2.         Berber Hendriks Eekkerk, geb. op 08‑08‑1795 te Veenwouden, overl. op 30‑01‑1865 te Holwerd, als Barbara.

Tr. (1) op 25‑05‑1822 te Westdongeradeel Haye Jackles Ypma, boerenknecht, geb. circa 1795 te Holwerd, overl. op 17‑12‑1832 te Holwerd, zn. van Jackle Sjoerds Ypma en Martha Jacobs.

Tr. (2) op 26‑06‑1845 te Westdongeradeel Gerben Pytters Patrouilje, geb. 1791 te Holwerd, zn. van Pytter Sybes Patrouilje en Aebeltje Gerbens.

3.         Koenraad Hendriks Eekkerk, arbeider, geb. op 15‑04‑1797 te Veenwouden, ged. (ndg) op 30‑04‑1797 te Veenwouden, overl. op 14‑10‑1868 te Veenwouden, Dantumadeel (aktenr.: 143), als Ekerk.

Tr. op 17‑07‑1821 te Westdongeradeel (aktenr.: 26) Baukjen Klazes Meinema, geb. 1795 te Brantgum, overl. op 20‑11‑1870 te Veenwouden, Dantumadeel, dr. van Klaas Jans Meinema en Geertje Gerrits Elzinga.

 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!