genealogieonline

Magnum Opus

Foto van Walter van Duys (opgevolgd en ter zijne ere gepubliceerd door Luc Van Camp)

De publicatie Magnum Opus is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 137.688 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 2.384 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Dit is het levenswerk genealogie de overleden Van Duys Walter uit Deurne.

55 jaar lang deed ik genealogische opzoekingen. Mijn bestand telt intussen meer dan 140.000 personen.
De opgeslagen gegevens bevatten de stambomen van mijn familie DUYS/STAKENBORGHS (Tongeren, Hasselt, Balen, Antwerpen en Nederland) ca 12.000 personen; hiernaast echter praktisch alle gegevens uit PR en BS van de Kempische gemeenten, Massenhoven, Viersel, Zandhoven, Pulle, Pulderbos, Grobbendonk, Bouwel, Herenthout, Noorderwijk en Morkhoven, naast vele gegevens uit nabije en verre omgeving

Ik ben overleden ten gevolge van een terminale ziekte (ALS) en wens mijn levenswerk niet in de prullenmand te zien verdwijnen.

Zoals u weet werden familienamen in de PR door de pastoor dikwijls op zijn boerenfluitjes, fonetisch opgetekend.
Dit bezorgde (niet alleen mij) vele ergernissen om familieverbanden te (re)construeren. Daarom had ik de gewoonte de mogelijke schrijfwijzen  samen te vatten onder een zelf verzonnen verzamelnaam. Voorbeeld; AERTS, HAERTS, ARTS, NAETS, HATZ, AERNOUTS, ARNOLDI enz., vatte ik samen onder "Arnoldi—Aerts(en)—Haets—Aernouts”
Aldus miste ik geen personen bij het doorsnuffelen van de PR. Ik had WEL in mijn bestand bij elke persoon een speciale rubriek opgenomen “schrijfwijzen van de naam”, want ook in 1 mensenleven durfde dat schelen. Ik vond zo eenzelfde betovergrootvader onder “DUYS; DUIS, DEUS(S), DEUZE en DEWIES” (Begin er maar aan!!)
In de BS nam ik de daar geschreven naam wel over. Daar was het probleem haast onbestaand.
Ik merk nu echter dat in deze publicatie deze "Arnoldi—Aerts(en)—Haets—Aernouts” vertaald is als "Arnoldigš???????`?vaerts(en)gš???????`?vhaetsgš???????`?vaernouts”, met andere woorden: overal waar ik een — getypt had is dit vervangen door "gš???????`?v” Dit is zeer onoverzichtelijk en we trachten dit in de tijd recht te zetten.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verledenProbeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!