Kwartierstaat Vermaat - Van den Born - Winter - Schaap

Foto van Peter J.R. Vermaat

De publicatie Kwartierstaat Vermaat - Van den Born - Winter - Schaap is samengesteld door (neem contact op) Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Ik ben deze kwartierstaat begonnen in 2008. Het is een kwartierstaat van onze beide zonen, zodat ik ook een beeld kon krijgen van het voorgeslacht van mijn echtgenote. Het samenstellen ervan betekende mijn eerste kennismaking met de (internet) genealogie. Omdat ik ongeveer alle beginnersfouten gemaakt heb die mogelijk zijn (het niet vermelden van huwelijksdata en - erger - het compleet onvermeld laten van bronnen), heb ik dit werk gedurende 2010 grotendeels moeten overdoen. Dit heeft mij meteen geconfronteerd met zowel de uitgebreidheid als de vluchtigheid van het internet: veel pagina's die ik in 2008 heb gebruikt, zijn inmiddels verdwenen. Gelukkig is er veel (en meer!) voor in de plaats gekomen. In de tweede revisie (in 2013) heb ik waar mogelijk de scans van de originele akten bekeken en details daarvan toegevoegd, inclusief de betreffende verwijzingen. Op een aantal plaatsen heb ik weer meer voorouders kunnen ontdekken.

Mijn grote dank gaat uit naar mijn vader Arend Vermaat voor het aanwakkeren van het genealogisch bewustzijn, de uren in het archief en het flinke voorwerk dat hij deed voor de genealogie van de familie Van den Born.

Het kwartier Vermaat (6743 personen) heb ik ooit voor een groot deel op basis van internetgegevens samengesteld, maar inmiddels is veel door middel van akten en publicaties geverifieerd.
Hetzelfde geldt voor het kwartier Van Buuren (6927 personen). Deze kwartieren hebben een flinke overlap, die onder andere begint bij het echtpaar Jacob van Avesnes x Adele van Guise en bij Cornelis Gerritsz van Cranendonck (1480-1556). Beide kwartieren bestaan dan ook voor een groot deel uit hogere burgerij en adel.

De afstammingslijnen naar Karel de Grote toe en daar voorbij zijn geverifieerd aan de hand van de meest recente inzichten op dat terrein. Desalniettemin bevat elke reeks een aantal filiaties waarover nog steeds discussie gevoerd wordt. 

De kwartieren Van den Born (574 personen) en Bonhof (556 personen) zijn aanmerkelijk kleiner. Ik dank mijn oom Peter van den Born, wiens kwartierstaat van de familie aan moederszijde (Van den Born - Bonhof) voor een aardige aanvulling van mijn eigen kwartierstaat zorgt. Hij heeft daarmee een enorme klus geleverd, waarvan ik met grote dankbaarheid gebruik zou maken! Anders dan de voorgaande kwartieren betreft het hier namelijk voornamelijk boeren en landarbeiders.
Het kwartier Winter (169 personen) heb ik zelf onderzocht, met name dankzij de gegevens van www.allegroningers.nl. Mogelijk zijn hier niet alle, maar dan toch wel erg veel Groningers terug te vinden. De voorouders van Conraad Meinders Winter in Oldenburg zijn inmiddels ook opgespoord.
Voor het kwartier Nanninga (228 personen) heb ik veel te danken aan het werk van Karel Christiaan Uittien (zie http://www.uittien.nl/).
Bij het opstellen van het kwartier Schaap (711 personen) heb ik veel gehad aan de transcripties van de DTB-boeken van Huizen door Ineke Smit, evenals van de gezinsreconstructies van Huizen (ook van Ineke Smit, zie http://genea.pedete.net/huizen/index.htm) en de gezinsreconstructies van Huizen 1502-1811 door Jan Schipper (zie http://www.genealogie-huizen.nl/GENSDATAPRO%202014-04-28/j%20schipper%202014-04-28frameset.htm?j%20schipper%202014-04-28start.htm). Zelf heb ik aan de hand van diverse vermeldingen een afstamming gereconstrueerd naar twee "oervaders" die de naam Schaap al voerden.
Een deel van dit kwartier vertoont een overlap met het kwartier Van den Born.

Het kwartier Veldwijk (3842 personen) heb ik voor een groot deel zelf onderzocht. Ik heb er zelfs de complete set DTB-boeken van Ermelo (als beschikbaar gesteld via Van Papier naar Digitaal (www.vpnd.nl) voor getranscribeerd. Inmiddels is duidelijk dat de familie Larekamp oorspronkelijk Van Harskamp heet en uit Otterlo stamt. Ook dit kwartier is (via de geslachten Zevenboom/Siebenborn en Musset) mogelijk terug te voeren naar Karel de Grote.

In de eerste maanden van 2020 heb ik een forse inkrimping doorgevoerd in het aantal gepubliceerde personen. Alleen diegenen, wier bestaan (en afkomst) wordt ondersteund door akten of (genealogische) publicaties, zijn opgenomen. Aan de twijfelgevallen zal ik de komende maanden voldoende werk hebben.

Ten slotte is de vraag "hoe ver ben je?" een interessante. Naar een voorbeeld van Otto van Driel houd ik daartoe de PIKWA (Performance Indicator KWArtierstaat) bij.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Andere publicaties van Peter J.R. Vermaat

Bekijk de complete lijst van genealogische publicaties van Peter J.R. Vermaat

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!