genealogieonline

Kwartierstaat Vermaat - Van den Born - Winter - Schaap

Foto van Peter J.R. Vermaat

De publicatie Kwartierstaat Vermaat - Van den Born - Winter - Schaap is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 10.904 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Ik ben deze kwartierstaat begonnen in 2008. Het is een kwartierstaat van onze beide zonen, zodat ik ook een beeld kon krijgen van het voorgeslacht van mijn echtgenote. Het samenstellen ervan betekende mijn eerste kennismaking met de (internet) genealogie. Omdat ik ongeveer alle beginnersfouten gemaakt heb die mogelijk zijn (het niet vermelden van huwelijksdata en - erger - het compleet onvermeld laten van bronnen), heb ik dit werk gedurende 2010 grotendeels moeten overdoen. Dit heeft mij meteen geconfronteerd met zowel de uitgebreidheid als de vluchtigheid van het internet: veel pagina's die ik in 2008 heb gebruikt, zijn inmiddels verdwenen. Gelukkig is er veel (en meer!) voor in de plaats gekomen. In de tweede revisie (in 2013) heb ik waar mogelijk de scans van de originele akten bekeken en details daarvan toegevoegd, inclusief de betreffende verwijzingen. Op een aantal plaatsen heb ik weer meer voorouders kunnen ontdekken.

Mijn grote dank gaat uit naar mijn vader Arend Vermaat voor het aanwakkeren van het genealogisch bewustzijn, de uren in het archief en het flinke voorwerk dat hij deed voor de genealogie van de familie Van den Born.

Het kwartier Vermaat (6754 personen) heb ik ooit voor een groot deel op basis van internetgegevens samengesteld, maar inmiddels is veel door middel van akten en publicaties geverifieerd. Het kwartier is zo groot omdat het teruggaat tot de Assyrische koningen en een enorm aantal Grieken, Romeinen en Byzantijnen telt.
Hetzelfde geldt voor het kwartier Van Buuren (6933 personen). Deze kwartieren hebben een flinke overlap, die onder andere begint bij het echtpaar Jacob van Avesnes x Adele van Guise en bij Cornelis Gerritsz van Cranendonck (1480-1556). Beide kwartieren bestaan dan ook voor een groot deel uit hogere burgerij en adel.

De afstammingslijnen naar Karel de Grote toe en ver daar voorbij moeten overigens met een flinke korrel zout worden genomen. Het creatief omgaan met voorouders is niet alleen van deze (internet-)tijd en zelfs niet alleen van de Middeleeuwen, maar al lang daarvoor in zwang. Het geeft mij wel de gelegenheid om mijn interesses in genealogie en geschiedenis aangenaam te combineren en dat is de enige reden dat ik deze lijnen laat bestaan ;-).

De kwartieren Van den Born (570 personen) en Bonhof (555 personen) zijn aanmerkelijk kleiner. Ik dank mijn oom Peter van den Born, wiens kwartierstaat van de familie aan moederszijde (Van den Born - Bonhof) voor een aardige aanvulling van mijn eigen kwartierstaat zorgt. Hij heeft daarmee een enorme klus geleverd, waarvan ik met grote dankbaarheid gebruik zou maken! Anders dan de voorgaande kwartieren betreft het hier namelijk voornamelijk boeren en landarbeiders.
Het kwartier Winter (162 personen) heb ik zelf onderzocht, met name dankzij de gegevens van www.allegroningers.nl. Mogelijk zijn hier niet alle, maar dan toch wel erg veel Groningers terug te vinden. De voorouders van Conraad Meinders Winter in Oldenburg zijn inmiddels ook opgespoord.
Voor het kwartier Nanninga (223 personen) heb ik veel te danken aan het werk van Karel Christiaan Uittien (zie http://www.uittien.nl/).
Bij het opstellen van het kwartier Schaap (705 personen) heb ik veel gehad aan de transcripties van de DTB-boeken van Huizen door Ineke Smit, evenals van de gezinsreconstructies van Huizen (ook van Ineke Smit, zie http://genea.pedete.net/huizen/index.htm) en de gezinsreconstructies van Huizen 1502-1811 door Jan Schipper (zie http://www.genealogie-huizen.nl/GENSDATAPRO%202014-04-28/j%20schipper%202014-04-28frameset.htm?j%20schipper%202014-04-28start.htm). Zelf heb ik aan de hand van diverse vermeldingen een afstamming gereconstrueerd naar twee "oervaders" die de naam Schaap al voerden.
Een deel van dit kwartier vertoont een overlap met het kwartier Van den Born.

Het kwartier Veldwijk (3819 personen) heb ik voor een groot deel zelf onderzocht. Ik heb er zelfs de complete set DTB-boeken van Ermelo (als beschikbaar gesteld via Van Papier naar Digitaal (www.vpnd.nl) voor getranscribeerd. Inmiddels is duidelijk dat de familie Larekamp oorspronkelijk Van Harskamp heet en uit Otterlo stamt. Ook dit kwartier is (via de geslachten Zevenboom/Siebenborn en Musset) terug te voeren naar Karel de Grote (opnieuw een knipoog).

Ten slotte is de vraag "hoe ver ben je?" een interessante. Naar een voorbeeld van Otto van Driel houd ik daartoe de PIKWA (Performance Indicator KWArtierstaat) bij.

 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatie

  • Bekijk de pagina over Peter Jan Robert (Peter) Vermaat (auteur)
  • Bekijk de pagina over Necho Ii Wehemobre
  • Bekijk de pagina over Karel (De Grote) der Franken
  • Bekijk de pagina over Bazaja van Assyrie
  • Bekijk de pagina over Alexander Iii (De Grote) van Macedonie
  • Bekijk de pagina over Flavius Valerius Constantius Augustus (Keizer Constantijn I De Grote)
  • Bekijk de kwartierstaat van 130 generaties van kwartierdrager Peter Jan Robert (Peter) Vermaat


Vandaag in het verleden


Andere publicaties van Peter J.R. Vermaat

Bekijk de complete lijst van genealogische publicaties van Peter J.R. VermaatProbeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!