genealogieonline

Kwartierstaat Van der Sman

Foto van Ria Hendriks

De publicatie Kwartierstaat Van der Sman is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 7.048 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 3 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Dit is weer een flinke update van mijn eerdere Kwartierstaat Van der Sman, met veel aanvullingen en een aantal correcties. Ik beperk me nu vooral tot de personen in onze directe kwartierlijnen met hun kinderen en de partners daarvan. Van sommige andere takken heb ik echter ook veel informatie. De regio's van een aantal families in onze kwartierlijnen: Van der Sman, Zuid-Holland, Hendriks, Arnhem en omgeving, via Vreeswijk naar Rotterdam. Kuik, van der Wal en Van der Bas e.a., Alblasserwaard, Van Eijndhoven, Oost Noord-Brabant, Oosterbaan, Noord-Holland, Verkuijl, Zaanstreek, Davids, Den Haag, Liebeton, Griethausen, Dld. Gegevens, vooral van de oudste generaties, die ik van andere websites, met bronvermelding, heb overgenomen, heb ik nog niet niet allemaal kunnen controleren, dus ik kan niet instaan voor daarin voorkomende fouten. Ik heb gekozen voor een beperkte publicatie, van veel personen heb ik meer gegevens. Enkele inconsistenties, zoals vermeld in "Beheer" heb ik in mijn eigen bestand al aangepast. Van de nog openstaande ben ik niet zeker, die moet ik nog nakijken. Heeft u vragen, correcties, aanvullingen, bezwaren of wilt u gegevens uitwisselen, neem dan even contact op via mijn profiel.


Index op familienamen
Vandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!