genealogieonline

Parenteel van Drielen, Raff, Leendertsen, Louran, Baels, Hendrikse, Gouma, Wijnja en anderen » Stamboom van Pybe Wyaerda

Generatie 1

1.

Pybe Wyaerda, is geboren in 1380. Pybe is overleden.

Generatie 2

2.

Oene Wyaerda, zoon van Pybe Wyaerda. Oene is overleden.

Generatie 3

3.

Pybe Wyaerda, zoon van Oene Wyaerda. Pybe is overleden.

Generatie 4

4.

Tjalling Wyaerda, zoon van Pybe Wyaerda. Tjalling is overleden in 1474.

Generatie 5

5.

Doytses (Dotias) Wyaerda, zoon van Tjalling Wyaerda. Hij is getrouwd met Mints Gerbrands Aytta.

Zij kregen 1 kind:

Doytses (Dotias) is overleden in 1498.

Generatie 6

6.

Bocke D Wyaerda, zoon van Doytses (Dotias) Wyaerda en Mints Gerbrands Aytta. Hij is getrouwd met Riem Lieuwesdr van Tjenia.

Zij kregen 1 kind:

Bocke D is overleden in 1542 te Roordahuizem.

Generatie 7

7.

Jorrijt B. Tjerksma Wyaerda, zoon van Bocke D Wyaerda en Riem Lieuwesdr van Tjenia. Hij is getrouwd (1) met Catharina Jelgersma. Hij is getrouwd (2) met Fedt Haringsdr van Rinia.

Zij kregen 1 kind:

Jorrijt B. Tjerksma is overleden rond 1578 te Roordahuizem.

Generatie 8

8.

Pybe J. Wyaerda, zoon van Jorrijt B. Tjerksma Wyaerda en Fedt Haringsdr van Rinia. Hij is getrouwd met Tryncke Hylckesdr Broersma, dochter van Hylcke Baukesz Broersma en Sjouck Sybolts Haersma. Zij is geboren in 1540 te Wymbritseradeel. Tryncke Hylckesdr is overleden op 20 juni 1569 te Oosterwierum.

Zij kregen 1 kind:

Pybe J. is overleden in 1607.

Generatie 9

9.

Hylck Pybes Wyaerda, dochter van Pybe J. Wyaerda en Tryncke Hylckesdr Broersma. Zij is getrouwd met Symen Douwes. Hylck Pybes is overleden.


Stamboomvulling

GeneratieAantal personenGeboorte / doopjaar
111380 - 1380
21 -
31 -
41 -
51 -
61 -
71 -
81 -
91 -


stamboom in grafische vormDOCDeze stamboom is ook beschikbaar in PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.